POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Dodane: 2.12.2005r.

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Konkursu jest Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej zwana Grupą) oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie.

2. Konkurs ma charakter cykliczny i jest częścią Powiatowego Konkursu Przyrodniczego (obok Przyrodniczego Konkursu Plastycznego przeznaczonego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Konkursu Przyrodniczego dla szkół podstawowych).

3. Prowadzącym konkurs jest Marcin Rachel (koordynator Grupy w powiecie kępińskim)

4. W każdym roku Konkurs rozgrywany jest na określony temat związany z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i ochrony przyrody.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego i w takich dwóch kategoriach wiekowych jest rozgrywany.

ZGŁOSZENIA

6. Każda szkoła otrzymuje od Organizatorów zawiadomienie o Konkursie wraz z zagadnieniami obowiązującymi w danym roku oraz formularzem zgłoszeniowym.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (p.6).

8. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów do eliminacji szkolnych. O liczbie uczniów zakwalifikowanych do finału decydują Organizatorzy i powiadamiają o tym szkołę.

PRZEBIEG KONKURSU

9. Eliminacje we wszystkich zgłoszonych szkołach odbywają się zgodnie z wyznaczonym kalendarium konkursu. Eliminacji nie przeprowadzają szkoły, które zgłaszają tylko 1 ucznia. Pytania eliminacyjne do wszystkich zgłoszonych szkół dostarczają Organizatorzy. Koperty z pytaniami mogą być otwarte w momencie rozpoczęcia eliminacji szkolnych. Szkoły nie przeprowadzające eliminacji otwierają pytania nie wcześniej niż w terminie przeprowadzania eliminacji szkolnych w innych szkołach.

10. Finał powiatowy odbywa się w Kępnie w terminie określonym w kalendarium konkursu.

11. Forma pytań jest zróżnicowana: pytania otwarte, wszystkie formy testu, praca z ilustracjami itp.

12. W przypadku zdobycia przez uczestników finału takiej samej liczby punktów w ramach miejsc nagradzanych zostanie przeprowadzona dogrywka. Dogrywka może mieć formę ustną lub pisemną.

13. Liczba nagrodzonych laureatów jest nie mniejsza niż trzech pierwszych w każdej kategorii wiekowej. Nagród nie przyznaje się za eliminacje szkolne, chyba że szkoła zadecyduje inaczej i sama takowe zorganizuje.

INFORMACJE KOŃCOWE

14. Wszystkie informacje o Konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach umieszczane są na stronie internetowej http://rachma.org/wiedza.php

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi dyskwalifikacja przedstawicieli danej szkoły.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.

17. W przypadku zmian w regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone do konkursu szkoły.

Konkurs realizowany jest przy współpracy
z Zakładem Ekologii Ptaków
Uniwersytetu Wrocławskiego!

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI