POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Regulamin I Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej

1. Organizatorem Konkursu jest Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej zwana Grupą).

2. Przedstawicielem Grupy na terenie Powiatu kępińskiego i odpowiedzialnym za organizację i przebieg Konkursu jest Marcin Rachel

3. Konkurs jest formą współpracy Grupy, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz szkół, które zgłoszą uczestników.

4. Konkurs ma charakter cykliczny i jest częścią Powiatowego Konkursu Przyrodniczego (obok Powiatowego Konkursu Plastycznego przeznaczonego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych).

5. W każdym roku Konkurs rozgrywany jest na określony temat związany z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i ochrony przyrody.

6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego i w takich dwóch kategoriach wiekowych jest rozgrywany.

7. Każda szkoła otrzymuje od Organizatorów zawiadomienie o Konkursie wraz z zagadnieniami obowiązującymi w danym roku.

8. Szkoły, które zgłoszą swoich reprezentantów muszą powiadomić Organizatorów poprzez przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów do eliminacji szkolnych. O liczbie uczniów zakwalifikowanych do finału decyduje Organizator i powiadamia o tym szkołę*.

10. Eliminacje we wszystkich zgłoszonych szkołach odbywają się w jednym terminie. Eliminacji nie przeprowadzają szkoły, który zgłaszają tylko 1 ucznia. Pytania eliminacyjne do wszystkich zgłoszonych szkół dostarcza Organizator. Koperty z pytaniami otwiera się w momencie rozpoczęcia eliminacji szkolnych. Szkoły nie przeprowadzające eliminacji otwierają pytania nie wcześniej niż w terminie przeprowadzania eliminacji szkolnych w innych szkołach.

11. Finał powiatowy odbywa się w Kępnie w wyznaczonym terminie.

12. Forma pytań jest zróżnicowana: pytania otwarte, wszystkie formy testu.

13. W przypadku zdobycia przez uczestników finału takiej samej liczby punktów w ramach miejsc nagradzanych zostanie przeprowadzona dogrywka. Dogrywka może mieć formę ustną lub pisemną.

14. Liczba nagrodzonych laureatów jest nie mniejsza niż trzech pierwszych w każdej kategorii wiekowej. Nagród nie przyznaje się za eliminacje szkolne, chyba że szkoła zadecyduje inaczej i sama takowe zorganizuje.

15. Wszystkie informacje o Konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach umieszczane są na stronie internetowej http://rachma.org

16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi dyskwalifikacja przedstawicieli danej szkoły.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

18. W przypadku zmian w regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone do konkursu szkoły.

*łacznie liczba uczestników finału nie powinna przekroczyć 30.

12. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI