POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja: 25.05.2007r.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

logo ZEP Uwr.Powiatowy Konkurs Wiedzy przyrodniczej organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę OTOP przy współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie. Odbywa się on zawsze w pierwszej połowie roku (drugi semestr). Przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. Realizowany jest przy współpracy z Zakładem Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego.
W związku z zakończeniem kolejnej edycji konkursu szkołom zostały przyznane punkty za zajęte kolejne miejsca i opracowany ranking szkół

V Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki miast i wsi" (2007)

 • Regulamin
 • Zagadnienia
 • Laureaci
 • Sponsor:
  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie, Urząd miasta i Gminy w Kępnie, PRZYRODNICZE.pl sklep on-line
 • Patronat medialny: Tygodnik Kępiński

 • Relacja z przebiegu konkursu:
  Szkoły zostały poinformowane pisemnie o konkursie w pierwszych dniach lutego. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się 150 uczniów z 11 szkół. Eliminacje szkolne odbyły się 27 marca na drugiej lub trzeciej godzinie lekcyjnej. 21 i 24 maja - w poniedziałek (gimnazja) i w środę (szkoły ponadgimnazjalne) rozstrzygnięto V Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, pn. "Ptaki miast i wsi". Łącznie w finałach wzięło udział 34 uczniów. Prace oceniali: Mirosława Woźniak, Marek Oreś, Mariuan Lorenz i Marcin Rachel.
  W kategorii szkół gimnazjalnych najlepiej test napisała Alina Kaczmarzyk z Gimnazjum w Laskach, miejsce II przypadło Karolowi Wiśniewskiemu z Bralina, a III Kindze Powroźnik z Lasek. Dla gimnazjów dodatkowo przyznano Nagrodę Burmiastrza Miasta i Gminy w Kępnie dla najlepszej szkoły w przeciągu pięciu edycji (Gimnm. Bralin) i w tej edycji (Gimn. w Laskach).
  W kategorii szkół ponadgimnazjlanych I miejsce zdobył Dawid Daszczyk z ZSP w Słupi, II miejsce Tomasz Czaja (LO 1 w Kępnie) i III Monika Koryciak (ZSP 1 w Kępnie).

  IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki naszych lasów" (2006)

 • Regulamin
 • Zagadnienia
 • Laureaci
 • Sponsor:
  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie
 • Patronat medialny: Tygodnik Kępiński

 • Relacja z przebiegu konkursu:
  Eliminacje szkolne do konkursu odbyły się 10 marca 2006 roku. Do finału powiatowego zaprosiliśmy 3 uczniów szkół ponadgimnazjlanych i 2 z gimnazjów. 16 maja o godzinie 12.00 w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbył się finał. Wzięło w nim udział 21 uczniów - laureatów eliminacji szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Mirosława Woźniak (PwG OTIOP), Marian Lorenz (WOŚRiL), Marcin Rachel (PwG OTOP). Zestawy pytań finałowych ułożone zostały przez pracowników Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody wręczał Włodzimierz Mazurekiewicz - w-ce starosta kępiński. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe.

  FOTORELACJA Z KONKURSU

  III Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki pól i łąk" (2005)

 • Regulamin
 • Laureaci
 • Sponsor:
  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie

 • Patronat medialny: Tygodnik Kępiński

 • Relacja z przebiegu konkursu:
  11 kwietnia odbyły się eliminacje szkolne. Finał odbył się 12 maja o godzinie 1030 w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 150 uczniów z 10 szkół, 23 spośród nich spotkało się na finale. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i od pierwszej edycji finansowany przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie. Uczniowie rozwiązywali pakiety zadań (testy, rozpoznawanie gatunków z opisu i rysunków i inne) przygotowane przez pracowników Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z którym realizowany jest konkurs. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu kępińskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wyniki uczniów gimnazjów i ponadgimnazjlanych bardzo zbliżone. Uczestnicy konkursu oraz laureaci otrzymali nagrody książkowe, które wręczał Starosta Kępiński pan Jerzy Trzmiel.

  FOTORELACJA Z KONKURSU

  —————————

  II Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki wodne i ich siedliska" (2004)

 • Regulamin
 • Laureaci
 • Sponsor:
  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie

 • Relacja z przebiegu konkursu:
  14 maja o godzinie 1100 w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbył się finał II Przyrodniczego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki wodne i ich siedliska". W finale wzięło udział 19 uczniów - zwycięzców eliminacji szkolnych, w których udział wzięło 180 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Mirosława Woźniak, Marian Lorenz oraz Marcin Rachel. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Kępnie, które wręczał wicestarosta Pan Włodzimierz Mazurkiewicz.


  Źródło fotografii (z prawej): archiwum Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie)

  —————————

  I Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki drapieżne i sowy" (2003)

 • Regulamin
 • Laureaci
 • Sponsor:
  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Poradnik Ekologiczny EKO I MY, Wydawnictwo Ligi Ochrony Przyrody, MULTICO - Oficyna Wydawnicza
 • Patronat medialny: Tygodnik Kępiński

 • Relacja z przebiegu konkursu:
  Do konkursu zaproszono wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjlane z terenu powiatu kępińskiego. Każda szkoła otrzymała od organizatorów książkę "Ptaki drapieżne Polski" Andrzeja G. Kruszewicza zakupioną ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz materiały przekazane przez Komitet Ochrony Orłów. W wyznaczonym terminie szkoły przeprowadziły eliminacje wyłaniając najlepszych uczniów, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w finale powiatowym.
  12 maja 2003 roku odbył się finał I Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki drapieżne i sowy" zorganizowanego przez Południowowielkopolską Grupę OTOP. w Konkursie wystartowało 150 uczniów z 11 szkół.
  Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe. Szkoły, których uczniowie zajęli trzy najlepsze miejsca otrzymają roczną prenumeratę Poradnika Ekologicznego EKO i MY oraz plansze "Zwierzęta chronione w Polsce" (I m-ca)


 • Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI