POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

REGION

Powrót: Strona główna » Ochrona prawna przyrody na terenie powiatu


Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Dodane: 22.09.2004

Użytek ekologiczny "Mokre Łąki"

Odwołany uchwałą Rady Gminy http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=930

        "Mokre Łąki" są użytkiem ekologicznym znajdującym się w gminie Baranów, powiat kępiński. Został powołany do życia z inicjatywy Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Uchwałą Rady Gminy Baranów z dnia 25.07.2003r. Jego powierzchnia obejmuje ponad 107,6 ha powierzchni i leży na granicy z gminą Kępno i Bralin. Teren ten ma charakter mozaikowy, spotykamy tu środowiska łąkowe okresowo podtopione (wiosną), nieużytki, zadrzewienia o charakterze olszyny, inne zadrzewianie z dominacją wierzby i brzozy, kilka oczek wodnych rozmieszczonych na całym terenie oraz trzcinowiska.
        Do połowy 2004 roku obserwowałem tu 76 gatunki ptaków lęgowych lub przelotnych, żaby trawne, moczarowe, jaszczurki zwinki, pająki tygrzyki paskowane oraz obserwowano tu 2 chronione gatunki motyli: czerwończyka fioletka Lycaena helle i czerwończyka nieparka Lycaena dispar (obserwator: Sławomir Gierak).
        Na obszarze "Mokrych łąk" spotkać możemy 3 gatunki błotniaków, w tym błotniak stawowy prawie każdego roku przystępuje do lęgów. Gnieździ się tu także para myszołowów, dodatkowo możemy tu spotkać polujące krogulce, pustułki lub kobuza. Licznie reprezentowana jest populacja słowika rdzawego (ok. 9 par), między którymi usłyszeć możemy parę słowika szarego. Na terenie nieużytków i trzcinowisk usłyszymy dwa gatunki z rodzaju Locustella: świerszczaka (ok. 6 par) i brzęczkę (ok. 3 pary), których monotonny głos przeplata się z trzcinniczkami, potrzosami i rokitniczkami. Nad wszystkimi dominują głosowo dwa samce trzciniaka. Dla tego terenu charakterystyczny jest także polujący gąsiorek (ok. 5 par) i do niedawna jeszcze srokosz, którego niestety od 2003 roku tutaj nie widać. Na drzewach obok grzywacza i turkawki (2 pary) gnieździe się wilga oraz remizy (ok. 3 par). W czasie przelotu jesiennego na terenie koszonych łąk żerują liczne czajki (ponad 400 osobników jednocześnie), z kolei wiosną kwiczoły, grzywacze i potrzeszcze (stada do 40 osobników). W tym czasie pojawia się tu także dudek i kląskawka, która w jednym roku przystąpiła do lęgu w pobliskim sąsiedztwie (nieczynny nasyp kolejowy), w pobliżu widywana jest także białorzytka oraz krętogłów.
        Teren ten jest także stałym żerowiskiem bocianów białych, które od samego świtu zbierają tu liczne prostoskrzydłe oraz inne smakowite kąski.
        Jak łatwo zauważyć mimo nazwy "Mokre Łąki" użytek ten nie jest ostoją lęgowych ptaków łąkowych, jest to prawdopodobnie spowodowane bardzo silną penetracją przez ludzi, zwłaszcza spacerowiczów z psami spuszczanymi często ze smyczy. Były tu jednak obserwowane 2 dubelty, kszyk, derkacz oraz wspomniane liczne czajki.
        Do połowy roku 2004 na terenie "Mokrych łąk" można było obserwować 9 gatunków z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej.
        Także botanicy znajdą tu coś dla siebie. Na terenie użytku rośnie kruszyna pospolita objęta ochroną częściową, a także 13 gatunków turzyc, skrzyp bagienny, nasięźrzał pospolity, 6 gatunków wierzb, rdest ziemnowodny, rdest wężownik, gwiezdnica błotna, niezapominajka błotna, fiołek błotny, wiązówka błotna, mięta wodna, żabiściek pływający, 3 gatunki situ. (na podstawie: J. Sęktas 1998, Analiza walorów przyrodniczych gminy Baranów, opracowanie na zlecenia Gminy Baranów)
        Jeżeli kiedykolwiek odwiedzisz "Mokre łąki" bardzo proszę o przekazanie swoich obserwacji na adres autora. Każda dodatkowa informacja pozwoli lepiej chronić ten teren.

         


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii