POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

Powrót: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Baranowie

Autor: Marcin Rachel
Aktualizacja: 27.04.2006r.

II Turniej Ekologiczny

FOTORELACJA Z TURNIEJU

      27 kwietnia - w w Szkole Podstawowej w Baranowie odbył się II Gminny Turniej Ekologiczny, w którym udział wzięło 5 drużyn. Były to trzyosobowe grupy uczniów, które reprezentowały SP w Baranowie, Donaborowie, Grębaninie, Łęce Mroczeńśkiej i Słupi. Na zaproszenie pani dyrektor szkoły Teresy Mazurkiewicz oraz organizatorów w jury zasiedli: Aleksandra Radomska-Barton z LZD Siemianice, Beata Dobień ze Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Marcin Rachel z PwG OTOP. Organizatorami Turnieju byli nauczyciele SP w Baranowie: Małgorzata Grabarek i Tomasz Modrzyński.
      Turniej trwał dwie i pół godziny i składało się na niego 15 bardzo zróżnicowanych zadań. Po pierwszym zadaniu, w którym uczniowie musieli wypełnić krzyżówkę, został rozegrany konkurs sprawnościowy polegający na trafianiu butelkami do celu. W kolejnym zadaniu uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat form ochrony przyrody realizowanych w naszym kraju. Między innymi musieli opisać sposoby zachowania na obszarach chronionych. Uczniowie wskazali, że na takich terenach nie należy śmiecić, nie wolno płoszyć zwierząt, należy chodzić wyznaczonymi szlakami, należy cicho się zachowywać, nie wolno zrywać roślin, nie wolno dokarmiać zwierząt, nie można rozpalać ognisk oraz nie wolno wjeżdżać samochodem. W kolejnym zadaniu uczniowie wcielili się w rolę Ministra Środowiska. Musieli zaproponować swoje działania, gdyby objęli ten urząd.

Oto fragmenty propozycji:

Gdybym został Ministrem Środowiska zbudowałbym oczyszczalnie ścieków. Obowiązkowo należałoby zakładać filtry na kominach. Założyłbym więcej parków narodowych. Nakazywałbym segregować śmieci. Nie wolno by było wycinać lasów, bo są to zielone płuca świata. Zarobiłbym wszystko by w Polsce nie było śmieci. Zakazałbym produkcji dezodorantów oraz lodówek z freonami. Nakazałbym sadzenie zieleni przed fabrykami i przy drogach. Zmniejszyłbym produkcję dwutlenku węgla oraz siarki.
Drużyna z SP w Słupi

Gdybym została Ministrem Środowiska kazałbym zakładać filtry na kominach, budować oczyszczalnie ścieków, zakładać elektrownie wodne i słoneczne, zakładać więcej parków i tworzyć różne rezerwaty. Wprowadziłbym prawo, żeby biura w Polsce używały przynajmniej 20% papieru z recyklingu.
Drużyna z SP w Donaborowie

Gdybym została Ministrem Środowiska zwiększyłabym ilość parków narodowych i rezerwatów w Polsce, zadbałabym o ustawienie większej ilości pojemników na segregację odpadów w miastach i wsiach, Dzień Ziemi obhcodzilibyśmy więcej razy w roku, byłoby więcej gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, obowiązywałby zakaz polowania na zwierzęta, wycinano by mniej lasów, wprowadziłabym zakaz używania dezodorantów powodujących powiększenie się dziury ozonowej.
Drużyna z SP w Łęce Mroczeńskiej

Gdybym została Ministrem Środowiska to zrobiłabym: co miesiąc Dzień Ochrony Środowiska; więcej parków narodowych; wydzieliłabym obszary dla zwierząt zagrożonych wyginięciem; wprowadziłabym co roku Dzień Sadzenia Drzew, żeby było więcej lasów; śmieci powinny być wysypywane na wysypiska a nie do lasów, surowo karałabym kłusowników.
Drużyna z SP w Grębaninie

Gdybym została Ministrem Środowiska to ustawiłbym pojemniki do segregacji śmieci; założyłbym więcej rezerwatów i parków narodowych; zasadziłbym więcej drzew w miastach i wsiach, przy drogach i więcej lasów; zakazałbym polowania na niektóre gatunki zwierząt; wprowadziłbym zakaz wycinania lasów; założyłbym więcej oczyszczalni ścieków i kanalizacje na wsiach; zabroniłbym wylewania różnych chemikaliów do rzek.
Drużyna z SP w Baranowie


      W następnej kolejności uczniowie przedstawili piosenkę ekologiczną przygotowaną specjalnie na turniej. Wykazali się wielką pomysłowością, gdyż za instrumenty posłużyły im puszki, butelki, kapsle i inne ciekawe instrumenty. Po 5 zadaniach najwięcej punktów zgromadziła drużyna z Donaborowa. O jeden punkt mniej mieli uczniowie z Baranowa. Zadanie szóste polegało na przedstawieniu scenki dotyczącej odpadów, a w siódmym rozpoznawane były głosy zwierząt. Następne zadanie polegało na przedmuchiwaniu aluminiowej puszki wyznaczonym slalomem. Najszybszą była drużyna z Łęki Mroczeńskiej. W zadaniu dziewiątym uczniowie musieli zidentyfikować 12 parków narodowych na podstawie ich logo. Zadanie bezbłędnie wykonała drużyna ze Słupi. Zadanie dziesiąte było kolejną okazją do wykazania się wiedzą, tym razem na temat ochrony gatunkowej. Po 10 pytaniach najwięcej punktów zebrała drużyna z Donaborowa, ale tuż za nimi byli uczniowie z Baranowa i Ze Słupi. W kolejnym zadaniu rozwiązywano rebusy a następnie pracowano z tekstami. Zadanie trzynaste to kolejne zmagania z wiedzą, tym razem trzeba było znać położenia parków narodowych. W przedostatnim pytaniu wykonywano zadania do wiersza "Na Mazurach" a w ostanim pytaniu uczniowie robili porządki w wirtualnej rzeczywistości.
      W II Turniej Ekologicznym najlepsi okazali się uczniowie z Donaborowa zdobywając 60 punktów, miejsce II zdobyła drużyna ze Słupi (59p), a trzecie z Baranowa (58). Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Szkoła Podstawowa w Baranowie Szkoła Podstawowa w Kierznie Szkoła Podstawowa w Donaborowie Gimnazjum w Mroczeniu Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Zespół Szkół w Słupi