POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI - PROGRAMY

Powrót: Strona główna » Projekty i badania przyrodnicze

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Dodane: 2.10.2004r.

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych

Pleszka, fot. Marcin Rachel "Celem programu jest dostarczenie corocznych, ogólnokrajowych wskaźników liczebności populacji dla najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. Wskaźniki te umożliwiają ocenę trendów liczebności populacji ok. 80-90 najpospolitszych gatunków. rejestrowane dane pozwalają też na lepsze rozpoznanie wymogów siedliskowych krajowych ptaków oraz na powiązanie zmian ich liczebności ze zmianami środowiska, w których gniazdują.
Powierzchnie próbne do liczeń ptaków stanowią kwadraty 1 km x 1 km wskazane losowo w obrębie 15 regionów geograficznych. W obrębie powierzchni, ptaki liczone są w oparciu o standardy metodyczne liczeń transektowych. Liczenia ptaków wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy i organizowane przez sieć koordynatorów regionalnych programu. Zmiany liczebności ptasich populacji oceniane są przez w oparciu o dane uzyskiwane z tych samych powierzchni kontrolowanych w kolejnych latach."*
Program koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Na terenie powiatu kępińskiego MPPL realizowany jest na dwóch powierzchniach próbnych, które kontrolowane są przez Marcina Antczaka oraz Marcina Rachel. Oba zlokalizowane są w gminie Bralin: w okolicach Mnichowic oraz Taboru Małego.
Na kwadracie w taborze Małym liczenia odbywają się od 2001 roku. Do roku 2004 w kwadracie obserwowano 55 gatunków ptaków. Udział gatunków zmieniał się w poszczególnych latach.
W kolejnych latach prace będą kontynuowane.

¯¯¯¯¯¯¯¯

Raport z lat 2001-2002 (www.otop.org.pl)

Raport z lat 2003-2004 (www.otop.org.pl)

¯¯¯¯¯¯¯¯

*P. Chylarecki, P. Zieliński, Z. Rohde & M. gromadzki 2003. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych. Raport z lat 2002-2003: 3.


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii