POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja 30.04.2006r.

Ptaki spotykane w powiecie kępińskim

Ptaki, które spotkać można w powiecie kępińskim w ciągu całego roku.
P - przelotne
L - lęgowe
L+ - dawniej lęgowe

PERKOZY PODICIPEDIFORMES
perkozek Tachybaptus ruficollis (P)
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (P)
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena (P)
———————————
PEŁNOPŁETWE PELECANIFORMES
kormoran Phalacrocorax carbo (P)
———————————
BRODĄCE CICONIFORMES
bączek Ixobrychus minutus (L)
czapla biała Egretta alba (P)
czapla siwa Ardea cinerea (L+)
bocian czarny Ciconia nigra (L+)
bocian biały Ciconia ciconia (L)
———————————
BLASZKODZIOBE ANSERIFORMES
łabędź niemy Cygnus olor (L)
gęś zbożowa Anser fabalis (P)
gęś białoczelna Anser albifrons (P)
gęgawa Anser anser (P)
świstun Anas penelope* (P)
rożeniec Anas acuta* (P)
cyranka Anas querquedula (P)
krakwa Anas strepera (?)
krzyżówka Anas platyrhynchos (L)
płaskonos Anas clypeata* (L?)
głowienka Atya ferina (P)
czernica Atya fuligula (P)
———————————
JASTRZĘBIOWE ACCIPITRIFORMES
trzmielojad Pernis apivorus (L?)
kania czarna Milvus migrans* (P)
bielik Haliaeetus albicilla (P)
błotniak stawowy Circus aeruginosus (L)
błotniak łąkowy Circus pygargus (L)
błotniak zbożowy Circus cyaenus
jastrząb Accipiter gentilis (L)
krogulec Accipiter nisus (L)
myszołów Buteo buteo (L)
myszołów włochaty Buteo lagopus (P)
orlik krzykliwy Aquila pomarina (P)
———————————
SOKOŁOWE FALCONIFORMES
pustułka Falco tinnunculus (L)
drzemlik Falco columbarius* (P)
kobuz Falco subbuteo (L)
sokół wędrowny Falco peregrinus* (P)
———————————
GRZEBIĄCE GALLIFORMES
kuropatwa Perdix perdix (L)
przepiórka Coturnix coturnix (L)
bażant Phasianus colchicus (L)
———————————
ŻURAWIOWE GRUIFORMES
derkacz Crex crex (L)
kokoszka Gallinula chloropus (L)
łyska Fulica atra (L)
żuraw Grus grus (L)
———————————
SIEWKOWE CHARADRIFORMES
czajka Vanellus vanellus (L)
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (?)
siewka złota Pluvialis apricaria (P)
dubelt Gallinago media (P)
kszyk Gallinago gallinago (L)
słonka Scolopax rusticola (L)
rycyk Limosa limosa (L)
kulig wielki Numenius arquata (L/P)
krwawodziób Tringa totanus* (P)
rybitwa zwyczjna Sterna hirundo* (P)
rybitwa czarna Chlidonias niger (P)
śmieszka Larus ridibundus (P)
———————————
GOŁĘBIE COLUMBIFORMES
siniak Columba oenas (L)
grzywacz Columba palumbus (L)
sierpówka Stroptopelia decaocto (L)
turkawka Streptopelia turtur (L)
———————————
KUKUŁKOWE CUCULIFORMES
kukułka Cuculaus canurus (L)
———————————
SOWY STRIGIFORMES
płomykówka Tyto alba (L)
pójdźka Athene noctua (L?)
puszczyk Strx aluco (L)
uszatka Asio otus (L)
———————————
LELKOWE CAPRIMULGIFORMES
lelek Caprimulgus europaeus* (L)
———————————
KRÓTKONOGIE APODIFORMES
jerzyk Apus apus (L)
———————————
KRASKOWE CARACIIFORMES
zimorodek Alcedo atthis (L)
dudek Upupa epops (L)
———————————
DZIĘCIOŁOWE PICIFORMES
krętogłów Jynx torquilla (L)
dzięcioł zielony Picus viridis (L)
dzięcioł czarny Dryocopus maritus (L)
dzięcioł duży Dendrocops major (L)
dzięcioł średni Dendrocops medius (L)
dzięciołek Dendrocops minor (L)
———————————
WRÓBLOWE PASSERIFORMES
dzierlatka Galerida cristata* (L)
lerka Lullula arborea (L)
skowronek Alauda arvensis (L)
brzgówka Riparia riparia (L)
dymówka Hirundo rustica (L)
oknówka Delichon urbica (L)
świergotek polny Anthus campestris (L)
świergotek drzewny Anthus trivialis (L)
świergotek łąkowy Anthus pratensis (L)
pliszka żółta Motacilla flava (L)
pliszka siwa Motacilla alba (L)
jemiołuszka Bombycilla garrulus (P)
strzyżyk Troglodytes troglodytes (L)
pokrzywnica Prunella modularis (L)
rudzik Erithacus rubecula (L)
słowik szary Luscinia luscinia (L)
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos (L)
kopciuszek Phoenicurus ochruros (L)
pleszka Phoenicurus phoenicurus (L)
pokląskwa Saxicola rubetra (L)
kląskawka Saxicola torquata (L)
białorzytka Oenathe oenathe (L)
kos Turdus merula (L)
kwiczoł Turdus pilaris (L)
śpiewak Turdus philomelos (L)
droździk Turdus iliacus (P)
paszkot Turdus viscivorus (L)
świerszczak Locustella neavia (L)
strumieniówka Locustella fluviatilis (L)
brzęczka Locustella luscinioides (L)
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus (L)
łozówka Acrocephalus palustris (L)
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus (L)
trzciniak Acrocephalus arundinaceus (L)
zaganiacz Hippolais icterina (L)
piegża Sylvia curruca (L)
cierniówka Sylvia communis (L)
gajówka Sylvia borin (L)
kapturka Sylvia atricapilla (L)
jarzębatka Sylvia nisoria (L)
świstunka Phylloscopus sibilatrix (L)
pierwiosnek Phylloscopus collybita (L)
piecuszek Phylloscopus trochilus (L)
mysikrólik Regulus regulus (L)
muchołówka mała Ficedula parva (L)
muchołówka szara Muscicapa striata (L)
muchołówka żałobna Ficedula hypoleca (L)
raniuszek Aegithalos caudatus (L)
czarnogłówka Parus montanus (L)
czubatka Parus cristatus (L)
sosnówka Parus ater (L)
modraszka Parus caeruleus (L)
bogatka Parus major (L)
kowalik Sitta europaea (L)
pełzacz leśny Certhia familiaris (L)
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactylus (L)
remiz Remiz pendulinus (L)
wilga Oriolus oriolus (L)
gąsiorek Lanius collurio (L)
srokosz Lanius excubitor (L)
sójka Garrulus glandarius (L)
sroka Pica pica (L)
kawka Corvus monedula (L)
gawron Corfus frugilegus (L)
wrona siwa Corvus corone cronix (L)
kruk Corvus corax (L)
szpak Sturnus vulgaris (L)
wróbel Passer domesticus (L)
mazurek Passer montanus (L)
zięba Fringilla coelebs (L)
jer Fringilla montifringilla* (P)
kulczyk Serinus serinus (L)
dzwoniec Carduelis chloris (L)
szczygieł Carduelis carduelis (L)
czyż Carduelis spinus (L)
czeczotka Carduelis flammea* (P)
krzyżodziób sp. Loxia sp.* (P)
makolągwa Carduelis cannabina (L)
gil Pyrrhula pyrrhula (L)
grubodziób Coccothraustes coccothraustes (L)
trznadel Emberiza citrinella (L)
ortolan Emberiza hortulana (L)
potrzos Emberiza schoeniculus (L)
potrzeszcz Miliaria calandra (L)
———————————

*Obs. Sławomir Pawlak

Kawki, fot. Marcin Rachel


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii