POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja: 13.02.2006r.

Ochrona prawna przyrody na terenie powiatu

Na terenie powiatu kępińskiego tereny prawnie chronione o szczególnej wadze przyrodniczej zajmują łącznie blisko 16,1% powierzchni powiatu.

POMNIKI PRZYRODY
Na terenie powiatu wyznaczono 24 pomniki przyrody (grudzień 2003), np.
Cis pospolity (gm Baranów)
Dąb szypułkowy (gm. Baranów)
Aleja dębowa (Mikorzyn)
Pomnikami są pojedyncze drzewa, których jest 16 sztuk z tego: 5 dębów, 5 lip, 3 sosny, 2 cisy i 1 wiąz. Ponadto jako pomniki uznano 5 grup drzew (2-7 sztuk), 1 aleję dębową, dwa parki (Siemianice i Laski).
Liczba pomników przyrody w poszczególnych gminach: Kępno -12, Trzcinica -4, Rychtal -3, Baranów -2, Bralin -2, Łęka Opatowska -1 (park w Siemianicach). W gminie Perzów brak pomników przyrody.

Pomnik przyrody w Grębaninie - cis
Cis w Grębaninie

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
"Dolina rzeki Prosny"
OChK powołany 20 grudnia 1996 roku. Swym zasięgiem obejmuje obszary dwócg gmin: łeka Opatowska i Kępno. W pierwszej gminie lasy Leśnictwa Siemianice do drogi na Kużnicę Słupską, obszar na wschód od drogi Kuźnica Słupska - Zmyślona Słupska - Piaski, do granicy z gminą Baranów. W gminie Kępno zachodni i północny skraj Lasu Świbskiego do granicy z gminą Wieruszów i Doruchów. Na obszarze gminy Łęka Opatowska jest to obszar 7295 ha (połowa to lasy), naztomiast na terenie gminy Kępno jest to 115 ha lasów.


"Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska"
OChK powołany 7 września 1995 roku. Zasięgiem obejmuje część gminy Kępno (część wsi Mikorzyn, część terenów leśnych Domanina i Myjomic oraz wsi Rzetni i część wsi Przybyszów) oraz część gminy Bralin (wieś Czermin, Mielęcin i Weronikopole). Na terenie powiatu jest to 2234 ha.

REZERWATY PRZYRODY
Stara Buczyna (Raków, gm. Łęka Opatowska)
Rezerwat ten znajduje się w gminie Łęka Opatowska. Został utworzony w 1971 roku na powierzchni 3,51 ha. Szczególnej ochronie podlega tu fragment blisko 200-letniej buczyny rosnącej na północno-wschodnim krańcu jej naturalnego zasięgu, występuje tu także bardzo urozmaicone runo leśne. W runie leśnym występują takie gatunki jak: trądownik bulwiasty, konwalia majowa, fiołek leśny ,perłówka jednokwiatowa, szczawik zajęczy, konwalia dwulistna, kosmatka owłosiona, dąbrówka rozłogowa, buławnik wielkokwiatowy oraz przytulia okrągłolistna.
Las Łęgowy w Dolinie Pomianki (Marianka Siemiańska, gm. Łęka Opatowska)
Rezerwat Las Łęgowy leży w gminie Łęka Opatowska w obrębie Doliny Pomianki. Został utworzony w 1971 roku na powierzchni 6,05 ha. Szczególnej ochronie podlega tu fragment młodego lasu liściastego, który tworzą olsze czarne Alnus glutinosa z domieszką brzóz Betula sp., jesionów Fraxinus sp., świerków Picea excelesa i sporadycznie sosen Pinus silvestris. Do osobliwości w runie należą okazy starca kędzierzawgo Senecio rivularis (rośliny górskiej). Inne ciekawe gatunki flory to: listera jajowata /chroniony gatunek storczyka/ czartawa drobna oraz paproć nasiężał pospolity. Wśród ptaków spotkamy to między innymi dzięcioła czarnego i siniaka.
Oles w Dolinie Pomianki (gm. Łęka Opatowska)
Rezerwat Oles leży w gminie Łęka Opatowska w obrębie Doliny Pomianki. Został utworzony w 1971 roku na powierzchni 3,09 ha. Obejmuje tereny, które okresowo zalewane są wodą. Rosną tu olsze czarne Alnus glutinosa z niewielką domieszką brzozy Betula sp., jesionów Fraxinus sp. i świerków Picea excelesa. Pnie i korzenie drzew tworzą charakterystyczne kępy (wzniesienia) charakterystyczne dla olsów. Występuje tu bogate runo leśne. Wśród ptaków spotkamy to między innymi muchołówkę małą i dzięcioła średniego.


Studnica (gm. Rychtal)
Rezerwat Studnica znajdujący się na terenie gminy Rychtal został utworzony już w 1962 roku na powierzchni 5,78 ha. Ochroną objęto tu fragment naturalnego lasu mieszanego z domieszką świerka - na granicy swojego naturalnego zasięgu. Z rzadkich roślin spotkać możemy tutaj: widłak jałowcowaty, porzeczka czarna oraz paprotki- zachyłka trójkątna i zachyłka oszczepowata. W rezerwacie występują ponad 170 letnie dęby, i sosny oraz świerki dorastające do 40 m wysokości.

UŻYTKI EKOLOGICZNE
Odwołane uchwałą Rady Gminy http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=930
"Mokre Łąki" o obszarze 107,58 ha (wnioskowany przez PwG OTOP)
"Torfowisko" o obszarze 20,94 ha
Celem ochrony obszarów wyżej wymienionych jest zachowanie wilgotnych, podmokłych i wodnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych, zadrzewienie, oczka wodne oraz trzcinowiska. Na obszarach tych występuje bogata flora i fauna z rzadkimi gatunkami płazów, gadów oraz ptaków.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Rychtalskie"

Rośliny chronione występujące w powiecie to m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokorzew pomorski, Widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak spłaszczony, widłak wroniec, grążel żółty, rosiczki, kosaciec syberyjski, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, kalina koralowa, konwalia majowa, paprotka zwyczajna.

Zwierzęta chronione występujące w powiecie to m.in.: traszki, ropucha szara, żaba wodna, żaba trawna, kumak nizinny, zaskroniec zwyczajny, padalec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, wydra, jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, wiewiórka, łasica, gacek wielkouch, nocek Natterera , nocek rudy oraz ptaki.

zaskroniec Wiewiórka


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii