POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Źródło: Tygodnik Kępiński
Dodane: 6.09.2006r.

Zieleń w Kępnie

        Dbałość o miejską zieleń, nowe nasadzenia, rewaloryzacja parku oraz nowe tereny zielone w Rynku to priorytetowe zadania Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Problemem jest, niestety, dewastacja zieleni i tu sam urząd, bez wsparcia mieszkańców, może nie wygrać batalii z wandalami.


Park w Kępnie, zima 2006, fot. Marcin Rachel

        Zieleńce w Rynku

        Projekt rewitalizacji kępińskiego Rynku, jak wiadomo nie ograniczy się tylko do remontu Ratusza. W ramach tego kompleksowego projektu jest również „odnawianie” zieleni. W kwietniu br. na żądanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzona została ekspertyza dendrologiczna dotycząca stanu drzew rosnących w rejonie Ratusza (koszt ekspertyzy - 2.163 zł).
        Na podstawie wyników ekspertyzy oraz projektu urządzenia nawierzchni kępińskiego Rynku WKZ wydał dwie decyzje zezwalające na usunięcie łącznie 21 drzew rosnących w rejonie kępińskiego ratusza. Drzewa te są lub będą usuwane sukcesywnie w ciągu najbliższego roku. W ich miejsce będą urządzane nowe tereny zielone. W lipcu br. Burmistrz Kępna zwrócił się do kępińskich gospodarstw ogrodniczych oraz współpracujących z kępińskim UMiG firm świadczących usługi z zakresu zieleni miejskiej z propozycją przedłożenia ofert na urządzenie dwóch zieleńców o łącznej powierzchni ok. 470 m2 przed ratuszem. Na propozycję skierowaną do 8 firm odpowiedziały dwie. Do realizacji została wybrana oferta Zakładu Usług Ogrodniczych Mikołaja Rybaka za kwotę 13.518 zł + VAT. Prace przy urządzaniu terenu przed ratuszem powinny zostać ukończone we wrześniu br. Nowa zieleń będzie cieszyć oczy mieszkańców i gości przez najbliższe lata, do momentu zakończenia rewitalizacji Rynku. Po zakończeniu prac zostanie wzbogacona (zgodnie z projektem) o nowe nasadzenia.

        Kwiaty, krzewy i trawniki

        Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej w 2006 r. na terenie miasta Kępna i osiedla Hanulin. Zwycięzcą przetargu została Firma Handlowo-Usługowa „WYRĘBAK” z Wielunia. Zakres umowy obejmuje utrzymanie krzewów, żywopłotów, trawników, kwietników, klombów, gazonów na następujących terenach:
1) park miejski przy ulicy Dąbrowskiego,
2) park przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka,
3) tzw. „mały park” przy ulicy Szpitalnej,
4) park 700-Lecia przy ulicy Zachodniej (tzw. park „Na Kopcu”),
5) park przy ulicy Ks. Magnuszewskiego (teren przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie),
6) krzewy, kwietniki, gazony w obrębie kępińskiego Rynku,
7) teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic Spółdzielczej i Wiosny Ludów,
8) osiedlowe tereny zielone w Hanulinie,
9) tereny zielone przy ul. Ruchu Oporu,
10) gazony przy ulicy Krótkiej,
11) zieleń w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kępna.
        Do najważniejszych obowiązków wykonawcy umowy o utrzymanie zieleni miejskiej należy:

 • dbałość o prawidłową wegetację krzewów, kwiatów, traw na terenach objętych umową (koszenie trawy, grabienie i usuwanie liści, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, podlewanie i opryskiwanie roślin, nawożenie, wymiana ziemi w gazonach itp.),
 • dbałość o czystość i porządek na terenach zieleni miejskiej (z wyjątkiem opróżniania koszy na odpady),
 • odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi na terenach zieleni miejskiej,
 • usuwanie skutków zdarzeń losowych (wichury i inne zjawiska atmosferyczne, dewastacja terenów i urządzeń),
 • obsadzenie kwiatami kwietników i gazonów (parki, ulice: Krótka, Lipowa, Pocztowa, Polna, Rynek, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Walki Młodych, Zachodnia).
          Całkowite roczne wynagrodzenie z tytułu prac objętych umową o utrzymanie zieleni miejskiej w 2006 r. wynosi 69.800 zł + 3% VAT płatne w miesięcznych ratach.

          Pielęgnacja drzew

          Roczna umowa o utrzymanie zieleni miejskiej nie obejmuje nasadzeń, pielęgnacji, przycinania i usuwania drzew – czynności te są przedmiotem odrębnych zleceń i umów. W 2006 r. wykonano następujące prace związane z pielęgnacją drzew:

 • 09.01.2006 r. – obcięcie 65 drzew na ul. Sienkiewicza – 2.595 zł;
 • 31.01.2006 r. – obcięcie 45 drzew na ulicach: Walki Młodych, Aleje Marcinkowskiego, Boczna – 1.854 zł;
 • 18.02.2006 r. – obcięcie 30 lip na ulicy Dąbrowskiego – 6.180 zł;
 • 30.01.2006 r. – obcięcie metodą wspinaczkową 3 akacji w parku przy ul. Ks. Magnuszewskiego w Kępnie – 800 zł;
 • 06.03.2006 r. – obcięcie 13 lip na ulicy Lipowej – 2.678 zł;
 • 08.03.2006 r. – obcięcie 15 drzew i kilkudziesięciu krzewów przy boisku sportowym w Olszowie – 3.605 zł;
 • 07.04.2006 r. – obcięcie 29 drzew w Hanulinie – 1.854 zł;
 • 21.04.2006 r. – obcięcie 40 kasztanowców na alejce Hanki Sawickiej w Kępnie – 3.296 zł;
 • 24.04.2006 r. – obcięcie 25 topoli przy boisku sportowym w Ostrówcu – 3.862,50
 • 30.04.2006 r. – obcięcie 9 drzew przy ul. Obr. Pokoju, Skośna – 371 zł;
 • 26.05.2006 r. – usunięcie 5 drzew w rejonie ratusza na kępińskim Rynku połączone z frezowaniem pni – 1.030 zł;
 • 07.06.2006 r. – usunięcie metodą wspinaczkową 5 drzew w Pustkowiu Kierzeńskim – 2.575 zł;
 • 23.06.2006 r. – obcięcie 57 topoli na osiedlu Hanulin – 4.696 zł;
 • 30.06.2006 r. - obcięcie 23 drzew, koszenie trawy na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Olszowie – 3.502 zł;
 • 30.06.2006 r. – usunięcie metodą wspinaczkową 2 akacji, obcięcie 1 topoli, nasadzenie 2 dębów, 1 buku i 54 tui na terenie przy ul. Magnuszewskiego, koszenie trawy, odchwaszczanie i nawożenie – 2.884 zł;
 • 16.08.2006 r. - obcięcie 16 drzew przy ulicach: Poznańskiej (tereny Polskiego Związku Wędkarskiego), Bohaterów Września, Skośnej, Obrońców Pokoju – 1.751 zł;
  Wykonawcami wymienionych prac były: Zakład Usług Ogrodniczych – Mikołaj Rybak z Kępna, Firma Handlowo-Usługowa „Wyrębak” z Wielunia, Firma Handlowo-Usługowa „Mike” z Mikorzyna.

          Komu przeszkadzają kwiaty?

          W bieżącym roku na terenie Kępna odnotowano liczne przypadki dewastacji terenów zieleni miejskiej: kradzieże bądź zniszczenia ławek, niszczenie koszy na odpady, kradzieże bądź zniszczenia kwiatów. Szczególnie nasiliło się zjawisko dewastacji kwiatów posadzonych w gazonach na terenie miasta. Oto przykłady:

 • pod koniec czerwca zostały wyrwane wszystkie kwiaty w dwóch gazonach na terenie amfiteatru w parku miejskim przy ul. Dąbrowskiego; po nasadzeniu zostały zniszczone ponownie;
 • w nocy z 7 na 8 lipca zostały wyrwane i rozrzucone wokół gazonów wszystkie kwiaty posadzone w miejscu pamięci przy ul. Magnuszewskiego;
 • w nocy z 11 na 12 lipca zostały wyrwane i porozrzucane kwiaty wokół gazonów w „małym parku” przy ul. Szpitalnej;
 • w nocy z 12 na 13 lipca przy ul. Walki Młodych (w rejonie wjazdu z Alei Marcinkowskiego) zostały przewrócone gazony i wyrzucono z nich ziemię;
 • w nocy z 13 na 14 lipca powyrywano znaczne ilości kwiatów z gazonów na ulicy Sienkiewicza.
  Dewastacja kwiatów rosnących w gazonach to w Kępnie przykra nowość. Co roku po posadzeniu kwiatów na przełomie maja i czerwca pewna część z nich była kradziona. Uzupełniano braki i po kilku tygodniach sytuacja uspokajała się, w miarę jak wartość handlowa i estetyczna posadzonych roślin ulegała obniżeniu. W bieżącym roku sytuacja się zmieniła. Po zakończeniu serii kradzieży odnotowano liczne przypadki dewastacji kwiatów.

  1
  Ławka w kępińskim parku, wiosna 2006, fot. Marcin Rachel

          Rewaloryzacja parku

          Gmina Kępno zamierza przeprowadzić w najbliższych latach rewaloryzację parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego. W dniu 10 maja 2006 r. zawarta została z zespołem projektantów z Kalisza UMOWA O SPORZĄDZENIE PROJEKTU REWALORYZACJI PARKU MIEJSKIEGO W KĘPNIE. Rewaloryzacja będzie miała na celu odnowę i uatrakcyjnienie parku poprzez pielęgnację drzew, krzewów i trawników oraz wprowadzenie nowych elementów roślinnych. Ma również na celu wymianę istniejących bądź montaż nowych elementów infrastruktury parkowej.
  Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmie:
  a) sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej parku,
  b) opracowanie projektu gospodarki drzewostanem obejmujące:

 • wytypowanie drzew nie nadających się do leczenia, które zostaną usunięte,
 • usunięcie nadmiernej ilości samosiewów zakłócających historyczną kompozycję parku,
 • zabiegi konserwacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu parkowego (cięcia sanitarne, prześwietlające, przyrodnicze, formujące, redukcyjne, techniczne), leczenie zachowawcze ubytków powierzchniowych i wgłębnych w pniach i komorach drzew, leczenie uszkodzeń w rejonie systemu korzeniowego itp.,
  c) opracowanie projektu szaty roślinnej obejmujące:
 • sukcesję drzewostanu, projekt nasadzeń nowych drzew,
 • posadzenie krzewów, kompozycję żywopłotów i zieleni izolacyjnej,
 • odnowę lub założenie trawników na polanach parkowych,
 • wprowadzenie pod drzewami roślin runa parkowego,
 • szczegółowy wykaz projektowanych gatunków roślin w nazewnictwie polskim i łacińskim,
 • opracowanie instrukcji nawożenia mineralnego i analizy składu gleby,
  d) opracowanie projektu elementów architektury i infrastruktury parkowej obejmujące:
 • zmianę funkcji i przebudowę murowanego zbiornika wodnego,
 • stworzenie układu alejek i ścieżek parkowych przy uwzględnieniu układu istniejącego,
 • analizę oświetlenia parkowego pod kątem charakteru, ilości i wysokości lamp,
 • usunięcie zniszczonych elementów infrastruktury parkowej, rozmieszczenie nowych - ławki, kosze, krawężniki, oświetlenie itp. (przy wykorzystaniu niektórych urządzeń istniejących),
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii automatycznego zraszania powierzchni parkowej,
 • opracowanie projektu ogrodzenia parku w sposób umożliwiający zamykanie go w porze nocnej,
 • wskazanie możliwości stworzenia sieci monitoringowej obszaru parku.
  e) sporządzenie kosztorysu projektowanej rewaloryzacji.
  Termin wykonania projektu rewaloryzacji został ustalony w umowie na 15 września 2006 r. Koszt opracowania projektu wyniesie 24.999 zł. Rewaloryzacja parku będzie prowadzona w najbliższych latach w oparciu o pieniądze z budżetu Gminy Kępno. Podjęte zostaną również działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych.


  Park w Kępnie, zima 2006, fot. Marcin Rachel

          Ogródki dla najmłodszych

          Z zielenią, spokojem i bezpieczeństwem kojarzą się ogródki jordanowskie, miejsca wypoczynku i zabawy dla najmłodszych. Miasto i Gmina dużą wagę przywiązują do rozszerzania tej bazy. Należy podkreślić, że wszystkie przedszkola samorządowe na terenie miasta i gminy Kępno dysponują ogródkami jordanowskimi.
  Z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Kępno oddano do użytku 5 nowych placów zabaw: w Domaninie, Hanulinie, Mechnicach, Myjomicach i Rzetni. Każdy z placów wyposażony jest w następujące elementy: zjeżdżalnię średnią z zadaszeniem, huśtawkę, element zabawowy, trzepak, piaskownicę, ławkę, równoważnię, słup sprawnościowy. Wykonawcą placów zabaw był Zakład Usług Komunalnych „Caloring”. Wszystkie konstrukcje i urządzenia posiadają certyfikaty wydane przez Instytut Sportu w Warszawie zajmujący się dopuszczaniem do użytkowania urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Koszt pojedynczego placu zabaw wyniósł 4.800 zł + 22% VAT.
  1 września zostaną oddane do użytku kolejne ogródki jordanowskie na terenie miasta i Gminy Kępno. Lokalizacja placów zabaw została ustalona na podstawie wniosków mieszkańców. Między innymi jeden z ogródków jordanowskich powstanie na Osiedlu Przemysława (boisko) oraz na ul. Wieluńskiej 7 i ul. Zacisze 1a.


  Park w Kępnie, wiosna 2006, fot. Marcin Rachel


 • O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii