POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja 5.02.2006r.

Wody w powiecie kępińskim

        Nasz region pozbawiony jest dużych zbiorników wodnych w postaci jezior, a powierzchnia stawów jest niewielka, choć w ostatnich latach wzrasta. Największym ciekiem jest Prosna, która jest naszą rzeką graniczną.


Prosna na wysokości Opatowa, 2005, fot. Marcin Rachel


        Powiat kępiński w całości leży w obrębie dorzecza Odry: przede wszystkim w obrębie zlewni Niesobu, uchodzącego do Prosny oraz w części południowo - wschodniej w obrębie zlewni Czarnej Widawy - dopływu Widawy. Główne cieki powiatu to: Niesób z dopływami - Potok Czermiński, dopływ spod Parzynowa, Świbska Struga; Czarna Widawa oraz Pomianka. Licznie występują rowy melioracyjne. Łączna długość cieków naturalnych wynosi 162,7 km (2002r.). Najdłuższy jest odcinek Niesobu i wynosi 23,4 km, nieco krótsza jest Pomianka - 21,2 km, a trzecia w kolejności jest Jamnica - 17,5 km. Najkrótsza jest Pratwa, która w powiecie płynie tylko na odcinku 1,85 km. Poniżej 5 km mają także Głuszyna i Rów Laskowski. Znacznie dłuższe są rowy melioracyjne, których łączna długość wynosi 781 km.


Stawy w Kępnie, 2005, fot. Marcin Rachel


        Zbiorniki wody stojącej są niewielkie i wynoszą nieco ponad 40 ha. Są to stawy służące do hodowli ryb oraz zbiorniki wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Te ostatnie znajdują się w Kępnie, Mikorzynie i Trębaczowie. Część wód o dużym znaczeniu dla bioróżnorodność regionu to oczka wodne. Te niestety często są zaśmiecone i zasypywane. Aktualnie na naszym terenie znajduje się kilkadziesiąt takich małych zbiorników. Niektóre mają charakter okresowy.


Fragment użytku ekologicznego "Mokre Łąki", 2005, fot. Marcin Rachel


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii