POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Charakterystyka powiatu kępińskiego

         Powiat kępiński zajmuje 610,48 km2 i jest najdalej na południe wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Obejmuje siedem gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica. Łącznie w powiecie znajdują się 124 miejscowości.
         Pod względem geomorfologicznym położony jest w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej o rzeźbie terenu mało urozmaiconej oraz w części północno - zachodniej w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich, wznosząc się tu na wysokość ok. 200 m.n.p.m. Najwyższe wzniesienie osiąga tutaj 242 m.n.p.m. (gm. Bralin). Punkt najniższy (160 m.n.p.m) zlokalizowany jest w Mechnicach (gm. Kępno).
         Powiat kępiński w całości leży w obrębie dorzecza Odry: przede wszystkim w obrębie zlewni Niesobu, uchodzącego do Prosny oraz w części południowo - wschodniej w obrębie zlewni Czarnej Widawy - dopływu Widawy. Główne cieki powiatu to: Niesób z dopływami - Potok Czermiński, dopływ spod Parzynowa, Świbska Struga; Czarna Widawa oraz Pomianka. Licznie występują rowy melioracyjne. Brak jest jezior i większych zbiorników wodnych.
         Powiat ma charakter rolniczo - przemysłowy. Grunty orne zajmują 59%, łąki i pastwiska 13%, lasy 19%, wody 1% i tereny zabudowane 6%.
         Powiat charakteryzuje się dosyć wysoką temperaturą roczną powierza, krótką zimą, wczesną i wilgotną zimą oraz ciepłym latem. Suma opadów nie jest zbyt wysoka i wynosi rocznie 500-600 mm.

Mapa

Gmina Baranów

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:74,3 km2
11,3%
80%
0,7%
7%

Gmina Bralin

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:85,2 km2
18%
74,5%
0,8%
6%

Gmina Kępno (bez Kępna)

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:116,3 km2
15%
77,5%
0,6%
6%

Gmina Łęka Opatowska

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:79,5 km2
24,5%
68%
1%
6%

Gmina Perzów

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:75,5 km2
9%
84%
0,8%
6%

Gmina Rychtal

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:96,8 km2
35%
59%
0,3%
5%

Gmina Trzcinica

powierzchnia:
lesistość:
użytki rolne:
wody:
tereny zabudowane:75,1 km2
22,5%
71%
0,5%
5,5%


Gm. Baranów, wiosna 2005r., fot. Marcin Rachel


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii