POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Przyrodniczy Konkurs Plastyczny

Dodane: 6.09.2006r.

Regulamin V Przyrodniczego Konkursu Plastycznego

1. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz czytelników bibliotek będących uczniami wymienionych szkół.

3. Zgłoszenie szkoły/biblioteki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych przez uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (dostarczoną przez organizatora).

4. Prace wykonywane są samodzielnie przez uczniów w technice dowolnej na formacie A3 lub A4 (lub wymiarach pośrednich).

5. Każdego ucznia może reprezentować tylko jedna praca. Szkoła/biblioteka może nadesłać dowolną liczbę prac. Uczeń może reprezentować tylko jedną placówkę (szkołę lub bibliotekę)

6. Prace mogą być wykonywane w domu, pod opieką nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy, bibliotekarza lub opiekuna świetlicy. Wszystkie prace przesyłane są przez szkołę lub bibliotekę i tę reprezentują.

7. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, którą reprezentują oraz przedstawiany motyw (tytuł książki, wybrany wątek itp.).

8. Szkoła/biblioteka przesyła prace na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie (ul. Sienkiewicza 26a, 63-600 Kępno) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 3 listopada (ważna data stempla pocztowego). Prace można przekazać osobiście.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 listopada. Szkoły/biblioteki, których reprezentanci zostali nagrodzeni, zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu do 17 listopada. Informacja ukaże się także na stronie internetowej http://rachma.org.

10. Wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

11. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

13. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 SP, gimnazja.

14. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie we wskazanym terminie oraz na stronie internetowej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

16. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.

18. W przypadku zmiany regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować o zmianach zgłoszone do konkursu placówki.

19. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI