POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PWG OTOP

Powrót: Strona główna » Przyrodniczy Konkurs Plastyczny

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Regulamin III Przyrodniczego Konkursu Plastycznego

1. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przy współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz czytelników bibliotek będących uczniami wymienionych szkół.

3. Zgłoszenie szkoły/biblioteki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych przez uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

4. Prace wykonywane są samodzielnie przez uczniów w technice dowolnej na formacie A3 lub A4.

5. Każdego ucznia może reprezentować tylko jedna praca. Szkoła/biblioteka może nadesłać dowolną liczbę prac. Uczeń może reprezentować tylko jedną placówkę (szkołę lub bibliotekę)

6. Prace mogą być wykonywane w domu, pod opieką nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy, bibliotekarza lub opiekuna świetlicy. Wszystkie prace przesyłane są przez szkołę lub bibliotekę i tę reprezentują.

7. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, którą reprezentują.

8. Szkoła/biblioteka przesyła prace na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie (ul. Sienkiewicza 26a, 63-600 Kępno) wraz z wypełnioną tabelą danych do 3 listopada (ważna data stempla pocztowego). Prace można przekazać osobiście.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 listopada. Informacja ukaże się także na stronie internetowej http://rachma.org. Szkoły/biblioteki zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu 15 lub 16 listopada.

10. Wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada

11. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

13. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 SP, gimnazja.

14. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie we wskazanym terminie oraz na stronie internetowej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

16. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.

18. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI