POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Konkurs Plastyczny

Dodane: 25.02.2007r.

Regulamin Konkursu Plastycznego, pn. "Zadrzewienia śródpolne – nasz skarb”

1. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Szkołę Podstawową w Kierznie w Kępnie.

2. Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Barbara Chwołka (współpracownik PwG OTOP)

3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych. Młodsi uczniowie mogą zostać dopuszczeni do konkursu (patrz p. 15).

4. Zgłoszenie szkoły do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych przez uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (dostarczoną przez organizatora).

5. Prace wykonywane są samodzielnie przez uczniów w technice dowolnej na formacie A4 (lub zbliżonym).

6. Każdego ucznia mogą reprezentować maksymalnie dwie różne prace. Szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac. Uczeń może reprezentować tylko jedną placówkę.

7. Uczeń może otrzymać tylko jedna nagrodę (w ramach miejsc I-III i wyróżnień).

8. Prace mogą być wykonywane w domu, pod opieką nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy, bibliotekarza lub opiekuna świetlicy. Wszystkie prace przesyłane są przez szkołę i tę reprezentują.

9. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, którą reprezentują.

10. Szkoła przesyła prace na adres Szkoła Podstawowa w Kierznie (Szkoła Podstawowa w Kierznie, 63-600 Kępno, z dopiskiem „Konkurs PwG OTOP”) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 31 kwietnia (ważna data stempla pocztowego). Prace można przekazać osobiście.

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 maja. Szkoły, których reprezentanci zostali nagrodzeni, zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu do 30 maja. Informacja ukaże się także na stronie internetowej http://rachma.org

12. Wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej dekadzie czerwca.

13. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

14. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

15. Nagrody przyznawane będą w jednej kategorii wiekowej.

16. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie oraz na stronie internetowej.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

18. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.

20. W przypadku zmiany regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować o zmianach zgłoszone do konkursu placówki.

21. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI