POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Konkurs fotograficzny

Dodane: 3.03.2007r.

Regulamin Fotograficznego Konkursu Plastycznego, pn.
"Zadrzewienia śródpolne – nasz skarb”

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Konkursu jest Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej zwana Grupą).

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez Grupę oraz Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

3. Prowadzącym konkurs jest Marcin Rachel (koordynator Grupy w powiecie kępińskim)

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Kępno.

5. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę ochrony zadrzewień śródpolnych oraz wskazanie wartości, jakie spieniają one dla przyrody i człowieka.

ZGŁOSZENIA

6. Każda szkoła otrzymuje od Organizatorów pisemne zawiadomienie o Konkursie wraz z formularzem zgłoszenia.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego wraz z pracami (p.6).

8. W przypadku przesyłania prac drogą elektroniczną formularz należy przekazać organizatorom po wysłani wszystkich prac.

9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów biorących udział w konkursie.

PRZEBIEG KONKURSU

10. Tematem konkursu jest różnorodność biologiczna zadrzewień śródpolnych oraz ich ochrona i zagrożenia.

11. Uczniowie wykonują fotografie cyfrowe lub analogowe zgodnie z tematem konkursu.

12. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie 4 prace.

13. Wszystkie zdjęcia muszą zostać wykonane na terenie gminy Kępno w bieżącym roku.

14. Zdjęcia muszą być opisane (imię i nazwisko autora, szkoła, data wykonania, miejsce wykonania).

15. Zdjęcia analogowe należy przesłać na adres pocztowy (PwG OTOP, Spółdzielcza 4/15, 63-600 Kępno), a cyfrowe na adres mailowy (konkurs@rachma.org).

16. Minimalne formaty zdjęć analogowych: 13x18 cm, cyfrowych 600x800 dpi

17. Prace ocenia niezależne jury. Autorzy najlepszych otrzymują nagrody rzeczowe. Wszystkie zdjęcia umieszczano są w galerii internetowej.

INFORMACJE KOŃCOWE

18. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w publikacjach i na stronie internetowej z podaniem nazwiska autora.

20. Wszystkie informacje o Konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach umieszczane są na stronie internetowej http://rachma.org/fotograficzny.php

21. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi dyskwalifikacja przedstawicieli danej szkoły.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.

23. W przypadku zmian w regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone do konkursu szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: konkurs@rachma.org


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI