POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

MIEJSCA WAŻNE DLA PRZYRODY

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja: 28.06.2006

Miejsca cenne przyrodniczo w powiecie kępińskim

W powiecie kępińskim na bardzo niewielkim obszarze chroni się przyrodę. Często obszary charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością lub będące ważnymi ostojami ulegają degradacji. Celem tego działu jest wskazanie niektórych obszarów, które nie podlegają ochronie, a stanowią ważne siedliska roślin i zwierząt.

OSIR w Kępnie
Niewielki staw wraz z zadrzewieniami otaczającymi je z dwóch stron stanowi ważną ostoję ptaków na terenie miasta Kępna. Obfitość roślinności wodnej oraz względny spokój tego miejsca decyduje o tym, że wiele ptaków przystępuje tu do lęgów oraz zatrzymuje się podczas wędrówek...»

Aleja: Laski-Nowa Wieś
Ta niezwykła aleja łącząca park w Laskach oraz Lasy w okolicach Nowej Wsi (gm. Trzcinica) charakteryzująca się licznym starodrzewem oraz bogatą fauną powinna znaleźć się pod szczególną opieką.... »

Zadrzewienia śródpolne
Ziemie powiatu kępińskiego w znacznej części użytkowane są rolniczo. Wiele gmin jednak zachowało gęstą sieć zadrzewień śródpolnych, inne natomiast przypominają pustynie rolnicze. Niezykle istotne dla lokalnej bioróżnorodności (i nie tlyko) jest zachowanie mozaikowego krajobrazu, gdzie tereny uprawne przeplatane są pasami i kępami zadzrewień i krzewów...»

Zobacz także:
.: Formy ochrony przyrody w regionie


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii