POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

BOCIAN BIAŁY

Powrót: Strona główna

Autor: Sławomir Pawlak
Dodane: 8.03.2006r.

Wyniki obrączkowania piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) na południowym terenie dawnego województwa Kaliskiego w latach od 1985 do 1987

        W roku 1984 Stacja Ornitologiczna IE PAN w Gdańsku, chcąc zapewne zwiększyć liczbę obrączkowanych bocianów białych, zezwoliła na znakowanie tych ptaków przez osoby nie posiadające uprawnień obrączkarzy. Nabór został przeprowadzony przez obrączkarzy zwyczajnych, którzy znając odpowiednie osoby w terenie, wydawały im swoje rekomendacje.
        W 1985r. w trakcie uczestniczenia w IV Spisie Gniazd Bociana Białego, otrzymałem takie rekomendacje od koordynatora tegoż spisu na terenie Wielkopolski to jest Jerzego Ptaszyka z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu (obecnie Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu). Następnie po otrzymaniu ze Stacji Ornitologicznej IE PAN w Gdańsku zezwolenia i obrączek, przystąpiłem do obrączkowania piskląt bociana białego.
        Ponieważ nie posiadałem wówczas dostępu do żadnych urządzeń mogących ułatwić dotarcie do gniazd bocianich, wybrałem spośród znanych mi gniazd te, które położone były w miejscach łatwo dostępnych, to jest na niskich drzewach i w jednym przypadku na dachu budynku gospodarczego.
        W latach od 1985 do 1987 łącznie zaobrączkowałem 49 piskląt bociana białego i tak w 1985r. – 20 piskląt, w 1986r. – 21 piskląt i w 1987r. – 8 piskląt.
Obrączkowałem boćki na gniazdach na terenie następujących gmin:

 • gmina Bolesławiec na 2 gniazdach 7 piskląt,
 • gmina Galewice na 2 gniazdach 4 pisklęta,
 • gmina Kępno na 2 gniazdach 7 piskląt,
 • gmina Łęka Opatowska na 3 gniazdach 8 piskląt,
 • gmina Trzcinica na 1 gnieździe 2 pisklęta,
 • gmina Wieruszów na 6 gniazdach 21 piskląt.
          Na pierwszą informacje zwrotną nie musiałem długo czekać, gdyż w kwietniu 1988 r. w lesie koło Jasła (Krosno) znaleziono szczątki bociana z obrączka nr.V7669 założoną pisklęciu na gnieździe w Lubczynie (gm. Wieruszów) w dniu 22.06.1986r.
          Następna wiadomość została nadesłana, aż z Syrii, gdzie w dniu 25.03.1993r.(data listu) 30 km od miejscowości Tartus znaleziono chorego bociana białego, którego następnie wzięto pod opiekę, jednak bociek padł. Posiadał on obrączkę nr V7651 założoną w dniu 15.06.1986r. na gnieździe w Wieruszowie.


  Gniazdo w Wieruszowie, na którym w 1986 r. zaobrączkowano
  bociana znalezionego w 1993r. w Syrii, koło m. Tartus
  (fot. S. Pawlak)


          W latach 1994 i 1995 uczestniczyłem w kolejnym V Spisie Gniazd Bociana Białego, licząc gniazda w rejonie Kępna i Wieruszowa na terenie o powierzchni 1100 km kwadratowych sprawdziłem ogółem 147 gniazd. W trakcie tego liczenia w lipcu 1995r. w miejscowości Radostów Pierwszy (gm. Czastary), od właściciela gospodarstwa na terenie którego znajdowało się zajęte gniazdo bociana, dowiedziałem się, że oba dorosłe bociany zajmujące te gniazdo posiadają obrączki. Ponieważ była to niezwykła i jedyna taka wiadomość jaką otrzymałem w czasie całego spisu gniazd, postarałem się o odpowiedni sprzęt optyczny do odczytania numerów obrączek. W tym miejscu należą się podziękowania Pawłowi T. Dolacie (PwG OTOP) na udostępnienie swoich lunet. Przy użyciu tego sprzętu udało mi się odczytać numery obrączek obu bocianów. Niemalże od razu domyśliłem się, że bociana z obrączką nr V7654 ja obrączkowałem. Odnalazłem swoje zapiski, które potwierdziły, że boćka tego obrączkowałem w dniu 17.06.1986r. na gnieździe w Kuźnicy Skakawskiej (gm. Wieruszów). Takie potwierdzenie nadeszło również ze Stacji Ornitologicznej IE PAN w Gdańsku oraz informacja, że drugi z bocianów posiadający odczytaną przeze mnie obrączkę nr VB327, został zaobrączkowany w Górach, Wilanów koło Uniejowa nad Wartą (Konińskie, 1989r.). Radość z odczytu założonej przez siebie obrączki była niezmiernie wielka tym bardziej, że był to jedyny w kraju przypadek odczytu numerów obrączek na bocianach tworzących parę. W 1995r. bociany te wyprowadziły 3 młode.


  Gniazdo w Kuźnicy Skakawskiej, gm. Wieruszów, na którym w 1986r. zaobrączkowano
  bociana, który następnie w latach 1995-96 gnieździł się w Radostowie Pierwszym,
  gm. Czastary (fot. S. Pawlak)


          W lipcu 1996r. ponownie sprawdziłem gniazdo „mojego boćka” w Radostowie Pierwszym i wówczas stwierdziłem, że zaobrączkowany przeze mnie bocian z obrączką V7654 powrócił do tego samego gniazda, jednak tworzy parę z bocianem bez obrączki, a w gnieździe znajdują się 2 młode. Ciesząc się z ponownego spotkania ze „swoim boćkiem”, udało mi się go jeszcze sfotografować. W 1997r. boćki tu nie przystąpiły do lęgu, ale według właściciela gospodarstwa wiosną był jeden bocian z obrączką.
          Jak widać zaobrączkowanie tak niewielkiej liczby ptaków, tj. 49 osobników, dało nieoczekiwanie ciekawe efekty w postaci informacji zwrotnych z kraju jak i z zagranicy oraz odnalezienie w pobliskiej okolicy bociana zaobrączkowanego 9 i 10 lat wcześniej, tym bardziej, że w parze z boćkiem również z obrączką.


  Rok 1996 – Radostów Pierwszy „mój bociek” z obrączką nr V7654 (fot. S. Pawlak)


          Trudno na podstawie powyższych wiadomości powrotnych wysnuwać daleko idące wnioski, jednak obie informacje tj. z okolic Jasła i z Syrii wskazują, że ptaki te kierowały się szlakiem przelotu polskich bocianów przez Bałkany. Natomiast bocian zaobrączkowany w 1986r. w Kuźnicy Skakawskiej gnieździł się w latach 1995 i 1996 tylko kilka kilometrów od rodzinnego gniazda. Podobnie jak tworzący z nim w 1995r. parę ptak z okolic Uniejowa nad Wartą tj. kilkadziesiąt kilometrów od Radostowa Pierwszego. Można domniemywać, że dojrzewające po 5-6 latach bociany wracają w swoje rodzinne strony, jednak w takim razie co się stało z pozostałymi zaobrączkowanymi bocianami, które w tym czasie prawdopodobnie nie gnieździły się na tym terenie, gdyż pomimo dokładnego spisu gniazd nie był innej informacji o bocianach z obrączkami.
          Zachęcam, do zwracania uwagi na spotykane bociany białe, czy nie posiadają one obrączek, a po stwierdzeniu obrączki, do starania się odczytania jej numeru. Informacja o miejscu zaobrączkowania tegoż boćka jest tak samo ciekawa jak, informacja o miejscu jego odczytania dla obrączkarza, który pomimo włożonego wysiłku, nigdy nie jest pewny wyniku swojego przedsięwzięcia.

  Zobacz też:
  Niemiecki bocian biały lęgowy w powiecie kępińskim


 • Bocian biały w powiecie kępińskim w latach 2000-2004 Sznurek - nowe zagrożenie dla ptaków Program Edukacyjny BOCIAN Bocian z niemiecką obrączką Obrączkowanie piskląt bociana w latach 1985-87