POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

AKTUALNOŚCI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Wydarzenia w 2006 roku

2005 rok

 • Udany program EKO Park
  21 grudnia - dobiegł koniec program EKO Park realizowany na terenie gminy Baranów. Jest to I edycja programu w ramach działań proekologicznych — zmierzających do poprawy stanu środowiska — na terenie parku zieleni w gminie Baranów. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest starosta kępiński — Jerzy Trzmiel, natomiast inicjatorem i koordynatorem projektu — PUP w Kępnie. Program opracowany został pod konkretne potrzeby wnioskodawców, tj. Leszka Żebrowskiego — ordynatora Oddziału Leczniczo–Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kępnie oraz Jana Sarnowskiego — gospodarza gminy Baranów. Celem programu było zorganizowanie sezonowej pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna. Drugim osiągniętym celem była poprawa czystości i bezpieczeństwa na terenie parku zieleni wokół szpitala w Grębaninie. (cytowane za: Tygodnik Kępiński)

 • Finał Konkursu Plastycznego
  22 listopada - W sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie rozstrzygnięto IV Przyrodniczy Konkurs Plastyczny pn. "Ptaki - mieszkańcy lasów" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. Łącznie w trzech kategoriach nagrodzono 18 prac. W ramach konkursu wykonano 490 prac w 24 placówkach. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, które wręczali: Włodzimierz Mazurkiewicz (w-ce starosta kępiński), Marian Lorenz (kierownik WOŚGW) oraz Marcin Rachel (PwG OTOP). Opiekunowie laureatów otrzymali drugi numer Zeszytów Powiatowych. Podczas uroczystości można było obejrzeć także prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  Organizatorem konkursu jest Południowowielkopolska Grupa OTOP oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
  Konkurs finansowany jest przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie
  » Konkursy plastyczne
  » Laureaci
  » Regulamin konkursu 2005
  » Ranking szkół 2002-2005

  FOTORELACJA Z KONKURSU


  W czasie oceny prac. Na zdjeciu kategoria wiekowa uczniów klas 4-6 SP

 • Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków
  21 listopada - zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Kępnie. Obiekt znajduje się na ulicy Ekologicznej i działa nieprzerwanie od 1984 roku. Aktualnie poprawiona została efektywność oczyszczalni oraz gospodarki osadowej, obniżono także energochłonność oczyszczania ścieków i przez to koszty jej eksploatacji. Poprzez realizację tego projektu zostaną osiągnięte w gminie Kępno liczne długoterminowe korzyści. Po pierwsze modernizacja oczyszczalni ścieków w Baranowie wpłynie na przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód ściekami bytowymi i przemysłowymi, które są przyczyną degradacji wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowana zostanie również jakość oczyszczanych ścieków do obecnie obowiązujących standardów. Znacznej poprawie ulegnie stan sanitarny wód, przyniesie to także korzyści zdrowotne, gdyż zmniejszy się przedostawanie substancji szkodliwych do środowiska, poza tym poprawi się jakość życia mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie to jest główną częścią wieloletniego, kompleksowego planu o nazwie Ramowy Program Zlewni Rzeki Niesób. W programie bierze udział gmina Kępno, Bralin, Baranów, Łęka Opatowska, Wieruszów i Kobyla Góra. Środki na modernizację pochodziły z Urzędu Gimny w Kępnie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pozyczka), programu SAPARD (dotacja), programu ZPORR (dotacja) oraz ze nśrodków własnych Spółki Wodociągi Kępińskie.
  Zobacz też: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (BIP)

 • Święto Drzewa w ZS w Trzcinicy
  27 października - uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Trzcinicy w ramach obchodów Święta Drzewa pogłębiali swoją wiedzę o drzewach i krzewach występujących w Polsce i na świecie. W szkole odbył się konkurs plastyczny, wiedzowy, recytatorski, wykonano zielniki i albumy. W ramach projektu uczniowie zapoznali się także z miejscami w swojej okolicy o szczególnych walorach przyrodniczych. Podczas zajęć świetlicowych odbyło się spotkanie z Aleksandrą Barton - pracownikiem LZD w Siemianicach. Wszystkie działania podsumowano podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 21 października. (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • Martwy łabędź z obrączką
  6 października - we wrześniu na stawach w okolicach Przybyszowa znaleziony został martwy łabędź, który na nodze nosił obrączkę. Właścieciel stawów p. Sikora przekazał ją M. Rachelowi, który przesłał dane z obrączki do Centrali Obrączkowania Ptaków w Gdańsku. Znaleziony łabędź przyszedł na świat w 1998 roku (miał 4 rodzeństwa). Zaobrączkowany został w Opatówku 09.09.1998 przez Pawła Kęszyckiego (PwG OTOP). Niestety łabędź to ten sam osobnik, który odczytany został na stawach PZW w Kępnie wiosną.

 • Rusza IV edycja konkursu plastycznego!
  21 września - rusza IV edycja Przyrodniczego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Gruę OTOP oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. W tym roku odbywa się pod hasłem "Ptaki - mieszkańcy lasu". Konkurs finansowany jest przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie
  » Konkursy plastyczne
  » Regulamin konkursu 2005
  » Ranking szkół 2002-2005

 • Sprzątali świat
  16-19 września - jak co roku mieszkańcy (zwłaszcza uczniowie) powiatu kępińskiego przyłączyli się do akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie sprzątali "swoje podwórko" oraz Stadion Polonia, Osiedla Odrodzenia, Osiedle 1000-lecia, Al. Marcinkowskiego oraz przylegające ulice. Akcję wspierały miejskie służby porządkowe. SP nr 3 rozpoczęła także zbiórkę makulatury po hasłem "Co naturze zabierzemy, to jej prędko oddajemy". (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • "Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego"
  15 września - ukazał się kolejny Zeszyt Powiatowy wydany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie a sfinansowany przez Powiatowy Wydział Ochrony Środowiska. Numer drugi dotyczy w całości turystyki. We wstępie w-ce starosta Włodzimierz Mazurkiewicz (red. naczelny) pisze: "Drugi zeszyt powiatowy (...) ma charakter praktyczny i edukacyjny, wypełnia jednocześnie dotkliwą lukę wydawniczą dotyczącą powiatu. Publikacja ma być przewodnikiem turystycznym, który prowadzi mieszkańców i gości po najciekawszych zakątkach naszej ziemi, ukazuje jej piękno i historię. Zachęca również do rodzinnych i indywidualnych wypraw rowerowych bądź pieszych. (...) Zeszyt przedstawia trzy wyznaczone szlaki turystyczne oraz dwa regionalne, tradycyjnie przemierzane. Każdemu poświęcono jeden rozdział. Prezentują one hostorię miejscowości, opisują ciekawą architekturę, czy przyrodę. Całość zilustrowana została zdjęciami oraz uzupełniona mapkami, które mają pomagać turystom na szlaku." Choć publikacja nie jest typowym przewodnikiem prowadzącym turystę szczegółowo po każdym odcinku szlaku, to bez wątpienia prezentuje bogaty zbiór informacji. Autorką tekstu jest Renata Gość - pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Numer aktualnie dostępny jest tylko w bibliotekach. W późniejszym czasie ma także trafić do sprzedaży.

 • Niemiecki bocian biały lęgowy w powiecie kępińskim
  14 września - w roku 2005 w Perzowie gnieździł się bocian z obrączką. Okazało się, że odczytana w Nieprosinie bocianica został zaobrączkowana 14 czerwca 1999 r. jako jedno z 4 piskląt w gnieździe w miejscowości Gommern, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Jest więc obecnie w 7. kalendarzowym roku... »»

 • Policzono gniazda bociana białego
  3 sierpnia - zakończyła się coroczna inwentaryzacja bocianich gniazd. Boćki spisywane były w całym powiecie (7 gmin). Niestety ten rok jest najgorszy w minionym dziesięcioleciu. Liczba młodych zdolnych do opuszczenia gniazda była prawie trzykrotnie niższa niżw najlepszym roku. W gminie Bralin gniazda nie opuścił żaden młody bocian. Bociany spisywali: Barbara Chwołka i Marcin Rachel. Więcej: http://rachma.org/bocian2.php oraz w jednym z sierpniowych numerów Tygodnika Kępińskiegowręczenie nagrody

 • Uczennica z Gimnazjum w Mroczeniu wyróżniona w "Literacki zapiskach ze świata przyrody"
  11 lipca w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Beacie Wieloch z Gimnazjum w Mroczeniu, zostało wręczona nagroda w związku z wyróżnieniem Jej pracy w konkursie pn. "Literacki zapiski ze świata przyrody". Konkurs organizowany był przez Wojewódką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu. Prace konkursowe stanowiły krótkie teksty (2 strony A4) o charakterze pamiętnika, w których uczniowie musieli nawiązać do przyrody i przeżyć z nią związanych. Na konkurs nadesłano 84 prace.

 • Uratowano ptaka
  7 lipca mieszkańcy bloku nr 13 przy Alejach Marcinkowaskiego zwrócili się do Straży Pożarnej z prośbą o uwolnienie jerzyka zaplątanego w sznurki, który wisiał pod rynną. Straż odpowiedziała na prośbę i przybyła z pomocą uwalniając ptaka. (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego
  20 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozstrzygnięto III Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. "Żyjmy zgodnie z naturą". Organizatorami konkursu byli: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz ZSP nr 1 w Kępnie. Komisja konkursowa w składzie: Marian Lorenz (WOŚRL), Adam Mikołowski (ZSP nr 1), Beata Pietras (ZSP nr 1, Koło Ekologiczne), Aleksandra Dymek (ZSP nr 1), Danuta Wabnic (ZSP nr 1), Grzegorz Mikołowski (ZSP nr 1) nagrodziła i wyróżniła następujące prace:
  Marian Lorenz (WOŚRL)
 • w kategorii szkoły gimnazjalne:

 • m-ce I
  Marzena Poziomka, Gimnazjum w laskach Oddział w Trzcinicy
  m-ce II
  Marlena Wróbel, Gimnazjum w Mikorzynie
  m-ce III
  Hanna Tomalik oraz Lidia Maciejewska, Gimnazjum w Mroczeniu.
 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • m-ce I
  Honorata Żłobińska, LO im. H. Sucharskiego w Kepnie
  m-ce II
  Monika Żłobińska, ZSP nr 1 w Kępnie
  m-ce III
  Natalia Kupczak, ZSP nr 2 w Kępnie
 • Wyróżniono także prace:

 • Eweliny Zawadzkiej, ZSP nr 2 w Kępnie
  Natalii Borusiewicz, Gimnazjum w Krążkowach
  Marzeny Poziomki, Gimnazjum w Laskach Oddział w Trzcinicy (wyróżnienie Dyrektora ZSP nr 1).
  Laureaci otrzymali nagrody ksiązkowe.

  FOTORELACJA Z KONKURSU

 • Uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie finalistką finału centralnego jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
  3-4 czerwca w Tucholi odbyły się eliminacje finału centralnego OWE. W tym roku w eliminacjach do olimpiady wzięło udział około 63 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Patronat nad nią sprawują Liga Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Aleksandra Giel uplasowała się w drugiej dziesiątce finalistów. Jest to sukces nie lada gdyż w pokonanym polu zostawiła ok.. 100 uczestników finału, zabrakło jednego punktu, aby mogła zakwalifikować się do ścisłego finału. Wypadła zdecydowanie najlepiej spośród siódemki uczniów reprezentujących województwo wielkopolskie. Uzyskała tytuł finalistki finału centralnego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Dzięki temu otrzymała indeks na kierunek przyrodniczy jednej wybranej- spośród ponad pięćdziesięciu - państwowej uczelni wyższej. GRATULUJEMY!
  (źródło: http://www.lokepno.com.pl)

 • Finał I Konkursu Przyrodniczego dla szkół podstawowych
  16 maja w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie rozstrzygnięty został I Konkurs Przyrodniczy dla starszych uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego.
  Konkurs przyrodniczy jest nową inicjatywą Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jest jednym z trzech konkursów przyrodniczych organizowanych przez Grupę w regionie. Jesienią cyklicznie odbywa się Przyrodniczy Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i wiosną Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla szkół ponadpodstawowych.
  Pierwsza edycja Konkursu nawiązywała tematyką do ptaków drapieżnych i sów (podobnie jak pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej w 2003 roku). Chcieliśmy po raz kolejny wrócić do tej tematyki, po pierwsze ze względu na dużą popularność tej grupy ptaków, a po drugie ze względu na zagrożenie jakie stwarza tym ptakom człowiek. Przez masowe zabijanie o mało co nie wytępiliśmy bielika i jastrzębia, przez środki ochrony roślin na krawędzi wyginięcia stanęły między innymi sokoły, ze względu na gospodarkę człowieka i przekształcenie siedlisk uszczupliła się liczebność orła przedniego, puchacza, płomykówki i wielu innych gatunków. Ważne jest dlatego, żeby już od szkoły podstawowej poznawać te ptaki, ich wygląd, metody polowania, wędrówki, obyczaje oraz przede wszystkim, żeby zafascynować się ich pięknem i różnorodnością. Większość programów nauczania nie przewiduje zbyt wielu godzin na poznawanie ptaków, stąd inicjatywa konkursu, w ramach którego uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę.
  W eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 180 uczniów z 17 szkół. Z każdej szkoły dwoje uczniów zaprosiliśmy do finału powiatowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Szkoły otrzymały pakiety edukacyjne, plakaty (przekazane przez Komitet Ochrony Orłów) oraz informatory o gminie kępińskiej. Nagrody wręczali Pani Mirosława Woźniak (inicjatorka konkursu z PwG OTOP) oraz Pan Włodzimierz Mazurkiewicz wiecestarosta kępiński.
  Podczas trawnia konkursu nauczyciele mogli zapoznać się z pakietem edukacyjnym "Przyroda wokół nas - Ptaki"
  Sponsorzy: Kancelaria Prawnicza "Aleksander Woźniak i Partnerzy"; Zakład Usług Ogrodniczych - Mikołaj Rybak; INTERMARCHE; Sklep "14"; Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
  Patronat medialny: Tygodnik Kępiński
  » Konkurs Przyrodniczy
  » laureaci

  FOTORELACJA Z KONKURSU

 • Finał "Ptaków pól i łąk"
  Anna Widera Odbiera nagrodę 12 maja w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie rozstrzygnięto III Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, pn. "Ptaki pól i łąk". W eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 150 uczniów z 10 szkół, 23 spośród nich spotkało się na finale. Konkurs organizowany jest przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i od pierwszej edycji finansowany przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie. Uczniowie rozwiązywali pakiety zadań (testy, rozpoznawanie gatunków z opisu i rysunków i inne) przygotowane przez pracowników Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z którym realizowany jest konkurs. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu kępińskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wyniki uczniów gimnazjów i ponadgimnazjlanych bardzo zbliżone. Uczestnicy konkursu oraz laureaci otrzymali nagrody książkowe, które wręczał Starosta Kępiński pan Jerzy Trzmiel.
  Tematyka konkursu nawiązywała do ptaków agrocenoz, czyli coraz częściej zagrożonej grupy ptaków ze względu na intensyfikację rolnictwa. Scalanie pól, likwidacja gospodarstw rodzinnych, tworzenie monokultur, chemizacja przyczyniają się do zaniku cennych siedlisk oraz wpływają na stan bazy pokarmowej ptaków związanych z tymi środowiskami.
  Patronat medialny: Tygodnik Kępiński
  » Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej
  » laureaci
  » ranking szkół

  FOTORELACJA Z KONKURSU

 • Gminny turniej ekologiczny - Baranów 2005
  27 kwietnia - w szkole podstawowej w Baranowie odbył się I Gminny Turniej Ekologicznych dla szkół podstawowych. Wzięły w nim udział 4 drużyny reprezentujące szkoły w Baranowie, Donaborowie, Grębaninie i Słupi pod Kępnem. W jury zasiedli: Aleksandra Radomska-Barton z LZD Siemianice, Marcin Sarnowski z UG w Baranowie oraz Marcin Rachel z PwG OTOP. Organizatorami Turnieju byli nauczyciele SP w Baranowie: Małgorzata Grabarek i Tomasz Modrzyński a sfinansowany został przez Wójta Gminy Baranów oraz LZD Siemianice.
  Uczestnicy zmierzyli się z wieloma pytaniami związanymi z ochroną przyrody, rozpoznawali gatunki chronione, głosy ptaków, segregowali śmieci, rysowali oraz przedstawiali scenki. Był to prawdziwy maraton wiedzy trwający ponad dwie godziny a walka o pierwsze miejce trwała do ostatniego zadania. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Gospodarzy, nieznacznie pokonując przedstawicieli SP w Słupi. Miejsce trzecie zajęła drużyna z Donaborowa, a czwarte z Grębanina. Uczestnikom, opiekunom oraz organizatorom gratulujemy!

  FOTORELACJA Z TURNIEJU

 • Zmiana terminu finału Konkursu Przyrodniczego dla SP
  25 kwietnia powiatowy finał Konkursu Przyrodniczego pn. "Powietrzni łowcy i ich zwyczaje" odbędzie się 16 maja, w poniedziałek o godzinie 10.30. Przeniesiony został z czwartku 19 maja. Za utrudnienia przepraszamy. Szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.

 • Dzień Ziemi
  22 kwietnia to tradycyjny Dzień Ziemi, który regularnie obchodzony jest w prawie wszystkich szkołach w kraju. Także w naszym powiecie odbywało się wiele imprez związanych z ekologią i ochroną przyrody. W Szkole Podstawowej w Wielkim Buczku zaprezentowano inscenizację zatytułowaną "Żyj w zgodzie z przyrodą" przygotowaną przez uczniów klasy V, wydano także gazetkę ekologiczną i jak co roku posadzono drzewo. W tym roku dokonał tego dyrektor szkoły. W Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie przygotowano inscenizację pt. "Zielono mi, czyli sprawa dla ekologa". Ponadto w szkole zorganizowana jest całoroczna akcja zbiórki makulatury. Także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przygotowali specjalne ekologiczne przedstawienie oraz odbył się I Turniej Przyrodniczy Klas III (patrz wyżej). Podobnie w ZSS w Kępnie prezentowano inscenizację pt. "Chronimy naszą planetę Ziemię", a dzieci ze świetlicy szkolnej wykonały także serię znaczków pocztowych ukazujących bogactwo przyrody. W Gimnazjum w Mroczeniu miała miejsce audycja radiowa oraz prezentowano wystawę "Polskie parki narodowe" składającą się z ok. 50 prac przygotowanych przez uczniów klas III. (materiały własne oraz Tygodnik Kępiński)

 • I Turniej Przyrodniczy Klas III
  22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie odbył się finał I Turnieju przyrodniczego Klas III. Brały w nim udział szkoły z Kierzna, Krążkowych, Mikorzyna oraz dwie kępińskie podstawówki. Zespoły trzyosobowe rozwiązywały zadania z zakresu przyrody i ekologii: odpowiadały na pytania, układały hasła, rozpoznawały gatunki roślin, wykonywały prace plastyczne. Zwyciężył zespół z Mikorzyna, miejsce drugie zajął zespół z Kierzna, a trzecie z Krążkowych. Konkurs nawiązywał do obchodów Dnia Ziemi. (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • "Człowiek gospodarzem Ziemi"
  21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, w którym udział wzięli reprezentanci szkół w Bralinie, Mielęcinie i Nowej Wsi Książęcej wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży, a także popularyzowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie świadomości ekologicznej. Komisja w składzie Maria Dirbach, Sławomir Bąk, Grażyna Jaros, Halina Domagała i Wiesława Mirowska przyznała I m-ce Karolowi Wiśniewskiemu, II m-ce Kamilowi Lenortowi, III m-ce Małgorzacie Ilskiej. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Bralinie. (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • Uczniowie z ZSS laureatami konkursu plastycznego
  15 kwietnia - Rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych pn. "Zdrowe Środowisko" organizowany przez ZSS nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. Na konkurs nadesłano 307 prac z Wielkopolskich, m. in. pracez ZSS w Kępnie. Radosław Zaczyński zajął II miejsce, a praca Mgdaleny Wróblewskiej została wyróżniona. Nagrody wręczono w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Gratulujemy!! (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • Eliminacje Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej
  11 kwietnia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjlanych z terenu powiatu odbyły się eliminacje do III Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki pól i łąk".

 • Eliminacje Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej
  4 kwietnia w związku z pogrzebem Jana Pawła II eliminacje szkolne konkursu przełożone zostają na poniedziałek - 11 kwietnia.

 • Łabędzie z obrączkami w Kępnie
  26 marca - w czasie świąt na stawach w Kępnie można było obserwować 4 łabędzie. W tym roku pierwszy raz możemy udzielić odpowiedzi na niektóre pytania związane z pochodzeniem tych ptaków, ponieważ przynajmniej dwa ptaki miały na swoich nogach obrączki. Dodam, że w minionym roku ptaki, który przystąpiły u nas do lęgów nie były zaobrączkowane.
  Obrączki, które zakłada się ptakom są metalowe z wytłoczonym numerem oraz nazwą centrali ornitologicznej oraz krajem, w którym zaobrączkowano ptaka. Informacje te trzeba precyzyjnie odczytać, ponieważ są one gromadzone przez naukowców i poddawane analizie – każdy błąd w odczycie może wprowadzić sporo chaosu do wyników badań.
  Co wiemy o ptakach, które mogliśmy obserwować podczas świątecznych spacerów na stawy? Jeden z łabędzi – samica - ma 7 lat, drugi ptak – samiec - jest o rok młodszy. Ptak starszy został zaobrączkowany na jeziorze Barlineckim koło Barlinka (okolice Gorzowa Wielkopolskiego) jako pisklę, młodszego ptaka oznakowano w Opatówku koło Kalisza jako ptaka jednorocznego (inf. M. Wieloch). Oba ptaki tworzyły parę także w zeszłym roku ale nie zbudowały gniazda – obserwowano je w maju na stawach, całkiem niedaleko, w Możdżanowie (inf. P.T. Dolata).
  Obrączki nie mają wpływu na zdrowie i życie ptaków a dostarczają wiele bardzo ciekawych informacji na temat biologii obrączkowanych ptaków, ważne jest więc aby przekazać informacje o ptakach z obrączkami. Bezbłędnie odczytany numer i okoliczności obserwacji należy przesłać na adres ring@stornit.gda.pl Więcej o obrączkowanych ptakach w naszej okolicy możesz przeczytać na stronie http://www.pwg.otop.org.pl

 • Eliminacje Konkursu Przyrodniczego
  18 marca w 17 szkołach podstawowych powiatu kępińskiego odbyły się eliminacje do I Konkursu Przyrodniczego "Powietrzni łowcy i ich zwyczaje". Na finał, który odbędzie się 19 maja w Bibliotece Powiatowej zaprosiliśmy dwoje najlepszych uczniów z każdej szkoły. Organizatorem konkursu jest Południowowielkopolska Grupa OTOP.

 • Konferencja "Żyjmy zgodnie z naturą"
  15 marca br. w sali w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Koło Ekologiczne. W programie znalazły się wystąpienia pana M. Oreś (WOŚRiL), pana R. Ertel (LZD Siemianice), pani K. Różewskiej (Sklep Zielarski FLOS), pani H. Kryszak-Majewskiej (PPIS), pani H. Pazek (PPIS). Każda szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu powiatu kępińskiego mogła wziąść udział w konferencji.
  "Żyjmy zgodnie z naturą" to także temat III edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Celem konkursu jest kształtowanie postawy "mądrego gospodarza środowiska" świadomego skutków nieprawidłowego użytkowania jego zasobów, odpowiedzialnego za zdrowie cudze i własne. Szczegółowe informacje nt. konkursu szkoły otrzymały pocztą.
  Szerszych informacji udziela ZSP nr 1 w Kępnie, e-mail: zsz1-kepno@oswiata.org.pl

  FOTORELACJA Z KONFERENCJI

 • 150 uczniów poznaje ptaki łąk i pól
  11 marca upłynął termin nadsyłania zgłoszeń na III Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, pn. "Ptaki łąk i pól" dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. W eliminacjach szkolnych w kwietniu udział weźmie ok. 150 uczniów. Konkurs rganizowany jest przez PwG OTOP a finansowany przez Powiatowt Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kępnie.

 • 180 uczniów weźmie udział w nowym konkursie PwG OTOP
  Minął termin nadsyłania zgłoszeń na I Konkurs Przyrodniczych pn. "Powietrzni łowcy i ich zwyczaje" organizowanym przez Południowowielkopolską Grupę OTOP. W eliminacjach szkolnych weźmie udział ok. 180 uczniów z 17 szkół. Eliminacje odbędą się 18 marca. Do 15 marca szkoły otrzymają zestawy pytań eliminacyjnych. Z każdej szkoły dwóch uczniów zostanie zaproszonych do wzięcia udziału we finale powiatowym 19 maja.

 • Program RETROUVANCE
  15 lutego roku w Leśnym Ośrodku Naukowo-Edkacyjnym w Laskach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych i leśników. Spotkanie miało na celu stworzenie Porozumienia Samorządów i Lasów wspomagającego zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wzorcem ma być program rozwoju turystycznego we Francji RETROUVANCE. Powstanie porozumienia ułatwi w przyszłości pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 1.03.2005. (źródło: Tygodnik Kępiński)

 • Konkursy o ptakach
  luty-maj - Południowowielkopolska Grupa Oglnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu kępińskiego do wzięcia udziału w konkursach wiedzy o ptakach.
  Dla starszych uczniów szkół podstawowych przeznaczony jest Konkurs Przyrodniczy pn. "Powietrzni łowcy i ich zwyczaje", zobacz szczegóły
  Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, pn. "Ptaki pól i łąk", zobacz szczegóły

 • Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice laureatem Konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  28 stycznia w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu pt. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
  Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice zdobył jedną z głównych nagród w tym konkursie za projekt "Zespół obiektów edukacji leśnej i ekologicznej przy LZD Siemianice - źródłem poznawania bogactwa i historii naszego terenu".

  Źródło: http://lzd-siemianice.home.pl/main.htm

 • "Sowy bez tajemnic"
  13 stycznia odbyło się drugie spotkanie koła przyrodniczego z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie z Marcinem Rachel (PwG OTOP). Tym razem główną myślą przewodnią były sowy i ich biologia. Znaczna część spotkania była poświęcona wypluwkom oraz sowom krajowym. W spotkaniu brało udział ok. 20 osób.

 • Chrząszcze Polski
  8 stycznia w auli Gimnajum nr 2 w Ostrzeszowie odbył się etap okręgowy Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. "Chrząszcze Polski" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" z Poznania. Udział w nim wzięli m.in. uczniowie ze szkół z terenu powiatu kępińskiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się troje uczniów. Miejsce I zajął Bartosz Kulawiak z Przedborowa. GRATULUJEMY!

  fot. M. Rachelfot. M. Rachel

  ——————————————————————

  Wydarzenia w 2004 roku

  Wydarzenia w 2003 roku • Powrót do strony głównej