POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

AKTUALNOŚCI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Wydarzenia w 2006 roku

Wydarzenia w 2005 roku

Wydarzenia w 2004 roku

2003r.

 • I Kępińskie Spotkania z Przyrodą
  29 XI 2003 - w sali Powiatwej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbyło się I Kępińskie Spotkanie z Przyrodą.

 • Rozstrzygnięto konkurs
  10 XI 2003 - Rozstrzygnięto II Przyrodniczy Konkurs Plastyczny.

 • Konferencja o ochronie przyrody
  28 X 2003 - w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się konferencja pn. "Ochrona środowiska w powiecie kępińskim" przeznaczona dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
  Program spotkania:
  1000
  Rozpoczęcie konferencji
  1010 - 1040
  "Zagrożenia środowiska naturalnego powiatu kępińskiego" - pan Marian Lorenz (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie)
  1040 - 1110
  "Stan zdrowotności lasów w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Rychtalskie" - pan Iwo Gałecki (Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice)
  1110 - 1120
  Przerwa
  1120 - 1150
  "Stan zwierzyny łownej oraz odstrzał zwierząt jako forma regulacji ekosystemu leśnego w powiecie kępińskim" - pan Marian Lorenz (WOŚRiL)
  1150 - 1220
  "Stan wód pitnych z ujęć wodnych w powiecie kępińskim" - pani Halina Kryszak-Majewska (Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Kępnie)
  1220-1250
  "Ochrona ptaków w powiecie kępińskim" - Marcin Rachel (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
  1300
  Zakończenie konferencji
  W spotkaniu brało udział trzech uczniów wraz z opiekunem z każdej zaproszonej szkoły z terenu powiatu.
  Konferencja była przygotowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kęnie, Powitaową Bibliotekę Publiczną w Kępnie i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie.


  Źródło fotografii: archiwum Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

 • Konkursu Wiedzy Ekologicznej
  29 IX 2003 r. odbył się Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie. Przystąpiło do niego 43 zawodników, których zadaniem było odpowiedzieć w ciągu 45 minut na 40 pytań testowych. Poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania stwarzały możliwość uzyskania 40 pkt. Poniżej przedstawiam zdobywców najwyższych miejsc:
  I - m-ce Aleksandra Giel kl. Id - 38 pkt.
  II - m-ce Paweł Piszczałka kl. IVd - 37 pkt.
  III - m-ce Przemysław Leśniarek IVc - 35 pkt.
  IV - m-ce Piotr Gałecki kl. II d - 33 pkt.
  V - m-ce Tomasz Biczysko kl. II c - 31pkt.
  V - m-ce Arkadiusz Bohm kl.I b - 31pkt.
  V - m-ce Renata Klepacz kl. I d - 31pkt.
  V - m-ce Radosław Pruban kl. II c - 31pkt.
  V - m-ce Robert Rybczyński kl. IIa - 31pkt.
  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc oprócz dyplomów otrzymali nagrody w postaci talonów ufundowanych przez organizatorów konkursu - Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie.
  Nadesłane przez Jolantę Waliszewską

 • Nowe użytki ekologiczne
  Uchwałą Rady Gminy Baranów z dnia 25.07.2003 roku powołano na terenie gminy dwa nowe użytki ekologiczne o nazwach: Mokre Łąki i Torfy. Oba reprezentują siedliska podmokłe o ciekawej florze i faunie unikatowej w skali powiatu. Użytek Torfy obejmuje 20,9 ha a Mokre łąki 107,6 ha.
  Użytek ekologiczny Mokre łąki został zaproponowany przez Południowowielkopolską Grupę OTOP w celu ochrony terenów podmokłych z trzcinowiskami, na obszarze którego gnieździ się m. in. błotniak stawowy, srokosz, strumieniówka, świerszczak, czajka. W sezonie lęgowym spotyka się tu także błotniaka łąkowego i zbożowego, kobuza, dubelta, bociana białego, pustułkę.
  Na obszarach tych zabrania się m. in.:
  - lokalizacji zabudowy letniskowej
  - budowy budynków, budowli etc.
  - dokonywania zmian w stosunkach wodnych
  - likwidacji zbiorników wodnych
  - umyślnego płoszenia zwierząt
  - wprowadzania psów bez smyczy(!)

 • Przyroda wygrała!
  8 VII 2003 - w Nowej Wsi (gm. Trzcinica) odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie". Podstawowym punktem obrad była debata nt. propozycji Wójta Gminy Rychtal w sprawie zagospodarowania stawu w Zgorzelcu (przebudowy na kąpielisko - patrz niżej) i okolicy (zabudowa letniskowa). Rada zdecydowała, że teren nie zostanie sprzedany Wójtowi. Lasy oraz staw pozostaną chronione. Staw może zostać wydzierżawiony gminie ale tylko do użytku wędkarskiego z minimalną ingerencją w postaci budowy kładek dla wędkarzy.
  Przypomnę, że wspomniany teren to lasy wodochronne posiadające liczne walory przyrodnicze, występuje tu m. in. szczeżuja wielka oraz liczne płazy, ptaki i mięczaki. Dodatkowa zmiana godpodarki wodnej w istniejących zbiornikach wodnych oraz przyległych terenach leśnych wpłynęłaby niekorzystnie na gospodarkę wspomnianych lasów wodochronnych (opinia prof. dr hab. Czesława Szafrańskiego).
  Przeciwni inwestycji byli niektórzy mieszkańcy Zgorzelca oraz jeden z radnych, także ja jako lokalny koordynator PwG OTOP złożyłem swój protest z uzasadnieniem oraz krótką propozycją alternatywnych rozwiązań. Szczęśliwie także same Lasy Państwowe nie były przychylnie nastawione do projektu ze względu na nie uwzględnienie w nim terenów chronionych i potrzeb ochrony przyrody.
  Dobrze, że są jeszcze takie miejsca gdzie przyroda wygrywa z turystą i źle pojętą turystyką i rekreacją!

 • Liczenie bocianów rozpoczęte
  VII 2003 - rozpoczął się kolejny spis bocianich gniazd w powiecie kępińskim. Jak co roku kontrolowane są wszystkie miejscowości na terenie powiatu. Pierwsze dwa tygodnie lipca są sprzyjające do takich liczeń, gdyż młode ptaki są już na tyle duże, że łatwo je zaobserwować z "parteru" i do tego często ćwiczą swoje skrzydła - stoją na gnieździe i wykonują niewielkie podskoki machając skrzydłami. Niektóre bociany zostały już policzone wcześniej przez współpracujące z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody "pro Natura" szkoły. PTPP "pro Natura" jest krajowym koordynatorem

 • Staw na kąpielisko*
  6 VI 2004 - w Tygodniku Kęińskim ukazał się artykuł przedstawiający pomysł Wójta Gminy Rychtal - Pana Czesława Balcerzaka dotyczący przebudowy i zagospodarowania stawu i jego sąsiedztwa w okolicach wsi Zgorzelec. Pan Wójt zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o sprzedaż działki o powierzchni 7 ha, na których obecnie znajdują się grunty leśne, wody stojące, pastwiska stałe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z planami wspomniany teren miałby być przeznaczony na bazę rekreacyjno-wypoczynkową co miało wiązać się z przebudową stawu na kąpielisko oraz z indywidualną zabudową letniskową. Pomysł wydaje się o tyle dziwny, że wiąże się go z ochroną środowiska naturalnego, podkreślaniem walorów leśno-przyrodniczych okolicy oraz promowaniem regionu. Pan Wójt w ten sposób chce także rozwinąć agroturystykę, która przecież nijak ma się do chęci niszczenia stawu i przebudowy go na basen. Ta forma wypoczynku wiąże się przecież z pobytem na wsi, na łonie natury, w pobliżu lasu, nad stawem (nie basenem!), na spacerach, przejażdżkach konnych, ogniskach etc. Lepiej byłoby zainwestować w rzeczywistą rozbudowę bazy agroturystycznej promując obecne walory przyrodnicze regionu. Dodatkowo przebudowa (z punktu przyrodniczego - degradacja) stawu ma być pretekstem do tworzenia ścieżek edukacyjnych dla młodzieży i promocji rezerwatu "Studnica". Całą inwestycję niesłusznie wiąże się z ochroną środowiska! Podkreślając wymiar prośrodowiskowy inwestycji wprowadza się świadomie lub nieświadomie mieszkańców i opinię społeczną w błąd! To nie jest ochrona środowiska - to jej degradacja.
  Szczęśliwie Regionalna Dyrekcja lasów państwowych odmówiła sprzedaży działek. W uzasadnieniu stwierdzono, że lasy te zaliczane są do wodochronnych, a na części ich powierzchni znajdują się torfy przejściowe głębokie. Ponadto tereny te posiadają cenne walory przyrodnicze (występuje tu m. in. chroniona szczeżuja wielka). Dodadam także, że gmina Rychtal na tle powiatu posiada najmniejszy procent powierzchni wód. Wójt nie zgodził się z decyzją i zapowiedział próbę zmiany decyzji Lasów Państwowych argumentując nieprzydatnością gruntów i budynków na potrzeby gospodarki leśnej albo ważnymi względami gospodarczymi i społecznymi (?).

  * na podstawie informacji zamieszczonych w Tygodniku Kępińskim Nr 23 (524), rok XIV 6.06-12.06.2003r.

 • Konkurs rozstrzygnięty
  12 V 2004 - w sali Klubu Nauczyciela w Kępnie odbył się finał I Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pn. "Ptaki drapieżne i sowy"

 • Warsztaty "Ochrona ptaków drapieżnych"
  28 IV i 23 V 2003 - w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się warsztaty przeznaczone dla nauczycieli z terenu powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego dotyczące ochrony ptaków drapieżnych. Uczestnicy zapoznali się ze scenariuszami zajęć lekcyjnych programu edukacyjnego "Ptaki drapieżne" przygotowanymi przez Komitet Ochrony Orłów oraz biologią, występowaniem, zagrożeniami i ochroną ptaków drapieżnych.
  Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi i Pracownikom Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie za pomoc w organizacji warsztatów oraz Nauczycielom za zainteresowanie problemem ochrony ptaków drapieżnych.

 • Likwidacja mogielnika w Przybyszowie
  30 III 2003 - ruszyła likwidacja mogielnika w Przybyszowie (gm. Kępno), w którym w ciągu minionych 25 lat zmagazynowano ponad 150 ton przeterminowanych środków ochrony roślin. Prace, które zaplanowane są na kilka tygodni, prowadzi wyspecjalizowana w tego typu robotach firma Segi-At z Warszawy. Cała zawartość mogielnika trafi do Niemczech, gdzie w odpowiednich spalarniach (w Polsce takich brak) zostanie zutylizowana. Zdemontowane zostaną także betonowe studnie i przewiezione na składowisko odpadów szkodliwych w Zgierzu. Następnie rozpocznie się rekultywacja skażonego gruntu. Koszt likwidacji mogielnika może przekroczyć nawet 3 miliony złotych.


 • Powrót do strony głównej